Produktdatablad

Sartano Vådrumsarmatur LED med 1x9W IP65

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 3 Pages, 1.35MB

Document DEVICE REPORT19692 produktdatablad
Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke SARTANO

Leverandørens adresse: Indkøb gr 40-69, Gammel Højmevej, DK

Modelidentifikation: 19692 VÅDRUMSARMATUR LED 1X9W IP65

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:

Lyskildetype

(eller anden komponent)

elektrisk

Netspændings- (MLS) eller ikkenetspændingslyskilde (NMLS):

Farveindstillelig lyskilde:

Højluminanslysskilde:

Blændingsafskærmning:

Parametre

Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal
Nyttelysstrøm (use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360º), i en bred kegle (120º) eller i en smal kegle (90º)

Tændt tilstand (Ptændt), udtrykt i W
Netværksstandbyeffekt (Pnet), for CLS udtrykt i W og afrundet l anden decimal

LED

Ikke-

retningsbestemt

(NDSL)

eller

retningsbestemt

(DLS):

G13

NDLS

MLS

Tilsluttet lyskilde

Nej

(CLS):

Nej

Kolbe:

-

Nej

Nej

Dæmpbar:

Nr.

Produktparametre

Værdi

Parametre

Værdi

Generelle produktparametre:

9

Energieffektivitetsklasse

F

360 i Kugle (360°)
9,0 -

Korreleret

farvetemperatur,

afrundet

til

nærmeste 100 K,

eller intervallet af

korrelerede

farvetemperaturer,

der kan indstilles,

afrundet

til

nærmeste 100 K

Standbytilstand (Psb), udtrykt i W og afrundet l anden decimal

Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af

4 000
0,00 80

Side 1 / 3

CRI-værdier, der kan indstilles

De

ydre Højde

dimensioner Bredde uden separat Dybde styreanordning,

lysstyringsdele

og

ikke-

belysningsdele

(i mm)

80

Spektraleffektfordeling

656

i intervallet 250 nm

85

til 800 nm, ved fuld

belastning

Angivelse af ækvivalent effekt(a)

-

Hvis ja, ækvivalent

effekt (W)

Farvekoordinater (x og y)

Parametre for LED- og OLED-lyskilder:

R9farvegengivelsesindeksværdi

3

Overlevelsesfaktor

Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor

0,92

Parametre for LED- og OLED-netspændingslyskilder:

Faseforskydningsfaktor (cos 1)

0,90

Farvekonsistens i

McAdam-ellipser

Angivelse af, at en LED-lyskilde

-(b)

Hvis ja, angives

erstatter et lysstofrør uden

det pågældende

indbygget forkobling med et

wattforbrug (i W)

bestemt wattforbrug

Flimmer (Pst LM)

1,0

Stroboskopeffekt

(SVM)

(a)'-' : ikke relevant (b)'-' : ikke relevant

Se billede på sidste side
0,382 0,380 0,90
6 -
0,4

Side 2 / 3

Side 3 / 3


Apache FOP Version 2.3 Apache FOP Version 2.3

Search Any Device: