Instruktion for husholdningsgasalarm HS-109B

leif nielsen Elux.

Sartano - Gasalarm 230 V

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 1 Pages, 68.74KB

Document DEVICE REPORT6781 976242
Instruktion for Sartano® husholdningsgasalarm
HN 6781
Tak! fordi du valgte Sartano® husholdningsgasalarm. Læs venligst denne vejledning før brug og opbevar den efter læsning.
1. Kortfattet: Denne husholdningsgasalarm er udviklet ved at tage avancerede elektroniske teknikker i brug. Den er yderst følsom og er anvendelig til afsløring af lækager af husholdsningsgas, flydende gas og naturgas. Sensoren reagerer direkte på de spredte gasser i luften og frembringer lineært spændingssignal. Når den opfangede gastæthed når den indstillede værdi, udsender alarmen et akustisk signal for at minde brugeren om at tage forholdsregler i tide.
2. Tekniske parametre: Spænding: 230V~50Hz Effektforbrug: <3W Temperatur: -10oC~+50oC Fugtighed: <95% Alarmniveau: gas25%LEL Alarmdecibel: 85db/3m Størrelse: 126*73*76mm
3. Betjening: A) Tilslut gasalarmen, så den kan forvarmes (ca. 2 min.), den røde lysindikator er tændt. Gasalarmen opfanger ikke gas i opvarmningsperioden. Efter forvarmning slukker den røde lysindikator, hvilket viser, at alarmen er i funktion. I denne tilstand vil det røde lys blinke for cirka hver 40 sekunder. Bemærk: Mens alarmen forvarmer, kan den komme med et kort bip. Dette vil ikke ske i funktionstilstanden. B) Teststadium: Hold testknappen nede et par sekunder. Gasalarmen vil bippe, og den røde lysindikator vil blinke. Slip knappen, og den røde lysindikator vil stoppe med at blinke, og alarmen stopper med at bippe. Installer gasalarmen på et ønsket sted efter test, og tilslut den (AC230V/50~60HZ). C) Når alarmen har testet gastætheden, og værdien er lig med eller over den indstillede værdi, så blinker den røde lysindikator og en summetone lyder. D) Hvis alarmen bruges til at afsløre naturgas, skal alarmen placeres 50 cm under loftet; hvis den skal afsløre komprimeret petroleumsgas, så skal alarmen placeres 30 cm over gulvet.
4. Bemærk: A) Hvis gasalarmen er defekt, skal den ikke repareres, men afleveres på en godkendt genbrugsstation B) Brug ikke produktet i fugtige, støvede, røgfyldte omgivelser eller i direkte sollys C) Hold gasalarmen og dens emballage udenfor børns rækkevidde D) Skade forårsaget af brugeren eller ukorrekt brug af produktet er ikke reklamationsberettiget
EU-importør A/S HARALD NYBORG, Odense, DK.
 Der tages forbehold for trykfejl.


Acrobat Distiller 9.3.3 (Windows) leif nielsen

Search Any Device: