Produktinformationsblad

prieš 3 dienas — KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor. Leverantörens namn eller varumärke: SARTANO.

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 3 Pages, 574.39KB

Document DEVICE REPORT35063
Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: SARTANO

Leverantörens adress: Indkøb gr 40-69, Gammel Højmevej, DK

Modellbeteckning: 35063 VÅDRUMSARMATUR LED 1X18W IP65

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:

LED

Rundstrålande eller

riktad:

Ljuskällans typ av sockel

G13

(eller annat elektriskt gränssnitt)

Ljuskälla som ansluts till elnätet

MLS

Uppkopplad ljuskäl-

eller ljuskälla som inte ansluts

la (CLS):

till elnätet:

Ljuskälla med valbar färg:

Nej

Hölje:

Ljuskälla med högluminans:

Nej

Bländningsskydd:

Nej

Kan användas med

dimmer:

Produktparametrar

Parameter

Värde

Parameter

Allmänna produktparametrar:

Energianvändning i påläge

18

Energieffektivitets-

(kWh/1000 h), avrundad uppåt

klass

till närmaste heltal

Användbart ljusflöde (use), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)

2 400 i Sfär (360°)

Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.

Effekt i påläge (Pon), uttryckt i W

18,0

Effekt i standbyläge

(Psb), uttryckt i Watt

och avrundad till två

decimaler.

Effekt i nätverksanslutet stand-

-

Färgåtergivningsin-

byläge (Pnet) för uppkopplad

dex (CRI), avrundat

ljuskälla, uttryckt i Watt och av-

till närmaste heltal,

rundad till två decimaler.

eller den skala med

CRI-värden som kan

ställas in.

NDLS
Nej -
Nej Värde
E 4 000
0,00 83

Sida 1 / 3

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).

Höjd Bredd Djup

28 1 212
28

Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last

Påstående om ekvivalent effek-

-

Om ja, ekvivalent ef-

t(a)

fekt (W)

Kromaticitetskoordinater (x och y)

Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:

R9-värde för färgåtergivningsin-

9

Livslängdsfaktor

dex

Ljusflödesförhållande

0,96

Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor som ansluts till elnätet:

Fasfaktor (cos 1)

0,80

Konsekvent färgå-

tergivning i McA-

dam-ellipser

Påstående om att en LED-ljus-

-(b)

Om ja, påstådd er-

källa ersätter en fluorescerande

satt effekt (W)

ljuskälla utan inbyggt förkopp-

lingsdon med viss effekt.

Flimmermått (Pst LM)

0,1

Mått på strobosko-

pisk effekt (SVM)

(a)"-": ej tillämpligt. (b)"-": ej tillämpligt.

Se bild på sista sidan.
0,380 0,380 1,00
5 -
0,1

Sida 2 / 3

Sida 3 / 3


Apache FOP Version 2.3 Apache FOP Version 2.3

Search Any Device: