ST10A

Ningbo Starlux Electronic Co., Ltd.

Brugsanvisning til Sartano 180 graders lyssensor best.nr ...

2019-10-28 — Specifikationer: Tilslutning: 220-240V AC. Detektorvidde: 180°. Frekvens: 50Hz. Brugstemperatur: -20~ 40°. Detektorfølsomhed: 3-2000LUX (justerbar).

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 2 Pages, 305.05KB

Document DEVICE REPORT3388 153935
Brugsanvisning til Sartano 180 graders
lyssensor best.nr. 3388/1419

Specifikationer:

Tilslutning: 220-240V AC Frekvens: 50Hz Detektorfølsomhed: 3-2000LUX (justerbar)

Detektorvidde: 180° Brugstemperatur: -20~+40° Max. Luftfugtighed: <93%RH

Tidsinstilling: min: 10sek±3sek max: 7min±3min
Maxbelastning: 1200W (glødelampe)

Installationshøjde: 1.8m~2.5m Standbyforbrug: 0.9W

300W(LED)

Registrerer bevægelse mellem 0,6 og 1,5 m/s

Måleafstand: Max.12m (justerbar) Funktioner : Kan bruges både dag og nat. Hvis knappen drejes helt over på sol vil den virke både dag og
nat. Hvis den drejes helt over på måne vil den kun virke om natten. Sensorafstanden kan justeres. Ved at dreje på sensorknappen kan følsomheden ændres fra
at registrere bevægelse indenfor 5 meter, op til 12 meter. Tænd-signal sendes kontinuerligt når sensoren aktiveres, også hvis den allerede er tændt.
F.eks. vil en udendørslampe, der er aktiveret af sensoren til at være tændt i 5 minutter, fornys hver gang sensoren registrerer bevægelse i dens felt. Tændtiden kan justeres fra minimum 10sek±3esek op til maximum 7min±3min

Mest følsom

Mindre følsom

INSTALLATION : Sluk for strømmen. Skru skruen ud af frontdækslet. Åben klemmerækken.
Strømledningen og tilkoblingsledningen sidder i bunden. Tilslut strøm- og tilkoblingsledningerne ud fra nedenstående diagram. Påsæt frontdækslet igen og tænd for strømmen og følg testvejledningen nedenfor.
Diagram:

TEST : Drej SENS-knappen helt op,
drej TIME-knappen helt ned, drej LUX-knappen helt op. Når strømmen tændes skal sensoren stå i 30 sekunder. Herefter bør
den tilkoblede enhed styres af sensoren. Test ved at aktivere den. Herefter bør den gå ud efter 5-15 sekunder. Test den flere gange, hvor sensoren aktiveres og går ud efter 5-15 sekunder. Hvis alt fungerer, gå videre til næste trin. Drej nu LUX-knappen helt ned på minimum. Nu er den på nattilstand (3 lux). Sensoren bør derfor nu ikke aktiveres i dagslys. Test om dette fungerer.

OBS: Når der testes i dagslys skal LUX-knappen stå på

solen, ellers vil det ikke

virke.

OBS : Bør installeres af en elektriker eller kyndig person. Skal installeres på et fladt, solidt underlagt. Der må ikke være nogle bevægelige dele foran sensoren for at sikre optimal funktion.
Eksempelvis grene fra træer bør fjernes. Åben aldrig frontdækslet når strømmen er tændt.
Fejlfindingsguide Den tilkoblede enhed virker ikke.
a. Kontroller om ledningerne er monteret korrekt ift. diagrammet til venstre. b. Check om den tilkoblede enhed fungerer uden at være tilkoblet sensoren. c. Kontroller at sensoren er indstillet korrekt ift. dagslys/natlys (LUX-knap) og afstand (SENS-knap). Følsomheden er dårlig. a. Kontroller at sensoren har frit udsyn, og at der ikke er grene eller andre ting i vejen for synsfeltet. c. Sørg for at sensoren peger rigtigt ift. det, der ønskes registreret. d. Kontroller at monteringshøjden stemmer overens med det anførte. e. Bevægelse direkte mod sensoren kan være svære at opfange ift. bevægelser der bevæger sig langs med sensorens synsfelt. Den tilkoblede enhed slukker ikke igen. a. Kontroller at der ikke er noget i sensorens synsfelt, der fornyer timeren. b. Kontroller at tidsindstillingen (TIME-knap) står rigtigt ift. det ønskede. c. Kontroller at strømmen er monteret korrekt ift. diagrammet til venstre.


Microsoft Word 2019

Search Any Device: