Produktdatablad

Sartano - Projektør med LED 20 W og sensor

Vi forhandler arbejdslamper og arbejdsbelysning af høj kvalitet

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 3 Pages, 222.75KB

Document DEVICE REPORT
PDF 18241 produktdatablad
Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke SARTANO

Leverandørens adresse: Indkøb gr 40-69, Gammel Højmevej, DK

Modelidentifikation: 18241 PROJEKTØR 20W ALU LED SENSOR SORT

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:
Lyskildetype (eller anden elektrisk komponent) Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): Farveindstillelig lyskilde: Højluminanslysskilde: Blændingsafskærmning:
Parametre
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal Nyttelysstrøm (use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360º), i en bred kegle (120º) eller i en smal kegle (90º)
Tændt tilstand (Ptændt), udtrykt i W
Netværksstandbyeffekt (Pnet), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal

LED

Ikke-retningsbe-

stemt (NDSL) el-

ler retningsbestemt

(DLS):

LED

MLS

Tilsluttet lyskilde

(CLS):

Nej

Kolbe:

Nej

Nej

Dæmpbar:

Produktparametre

Værdi

Parametre

Generelle produktparametre:

20

Energieffektivitets-

klasse

2 000 i Bred kegle (120°)
20,0 -

Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K
Standbytilstand (Psb), udtrykt i W og afrundet til anden decimal
Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles

DLS
Nej -
Nej Værdi
F 3 000
0,50 70

Side 1 / 3

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)

Højde Bredde Dybde

153

Spektraleffektforde-

178

ling i intervallet 250

54

nm til 800 nm, ved

fuld belastning

Angivelse af ækvivalent effekt(a)

-

Hvis ja, ækvivalent

effekt (W)

Farvekoordinater (x og y)

Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder:

Maksimal lysstyrke (cd)

580

Spredningsvinkel i

grader eller inter-

vallet af sprednings-

vinkler, der kan væl-

ges

Parametre for LED- og OLED-lyskilder:

R9farvegengivelsesindeksværdi

3

Overlevelsesfaktor

Lysstrømsvedligeholdelsesfak-

0,95

tor

Parametre for LED- og OLED-netspændingslyskilder:

Faseforskydningsfaktor (cos 1)

0,70

Farvekonsistens i

McAdam-ellipser

Angivelse af, at en LED-lyskilde

-(b)

Hvis ja, angives det

erstatter et lysstofrør uden ind-

pågældende watt-

bygget forkobling med et be-

forbrug (i W)

stemt wattforbrug

Flimmer (Pst LM)

0,9

Stroboskopeffekt

(SVM)

(a)'-' : ikke relevant (b)'-' : ikke relevant

Se billede på sidste side
0,437 0,399 110
1,00
5 0,8

Side 2 / 3

Side 3 / 3


Apache FOP Version 2.3 Apache FOP Version 2.3

Search Any Device: