Manual

LINK-9 VHF Radio/ with Integr. AIS Receiver only 501,95 € | SVB

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 76 Pages, 2.30MB

Document DEVICE REPORTmanual 2018-11-28 10-08-55 8e2056362e0a9e06d7e3ae7a5b51fbc0
Link-9
Kiinteä VHF-radio Käyttöopas
SUOMI
lowrance.com

Johdanto
Vastuuvapausilmoitus
Navico kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Siksi pidätämme oikeuden tehdä tuotteeseen milloin tahansa myös sellaisia muutoksia, jotka eivät sisälly tähän ohjeeseen. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään, jos tarvitset lisätietoa. Omistaja on yksin vastuussa laitteen asentamisesta ja käyttämisestä tavalla, joka ei aiheuta onnettomuuksia, henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja. Tämän tuotteen käyttäjä on yksin vastuussa turvallisten veneilykäytäntöjen noudattamisesta. NAVICO HOLDING AS SEKÄ SEN TYTÄRYHTIÖT JA SIVULIIKKEET SANOUTUVAT IRTI KORVAUSVASTUUSTA SILLOIN, KUN TUOTETTA ON KÄYTETTY TAVALLA, JOKA SAATTAA AIHEUTTAA ONNETTOMUUKSIA TAI VAHINKOA TAI RIKKOA LAKIA. Hallitseva kieli: Tämä lauseke, käyttöohjeet ja muut tuotetta koskevat tiedot (dokumentaatio) voidaan kääntää toiselle kielelle tai ne on käännetty toiselta kieleltä (käännös). Mikäli ristiriitoja havaitaan dokumentaation eri käännösten välillä, dokumentaation englanninkielinen versio on virallinen versio. Tässä ohjeessa tuote esitetään sellaisena kuin se ohjeen tulostushetkellä oli. Navico Holding AS sekä sen tytäryhtiöt ja sivuliikkeet pidättävät oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeudet
Tekijänoikeudet © 2018 Navico Holding AS.
Takuu
Takuukortti toimitetaan erillisenä asiakirjana. Jos sinulla on kysyttävää, siirry yksikön tai järjestelmän tuotesivustoon osoitteeseen: www.lowrance.com.
Vaatimustenmukaisuustiedot
Euroopan unioni Navico Holding AS vakuuttaa, että Link-9-tyyppinen radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana osoitteessa www.navico.com.

2 |

 | Link-9-käyttöopas

Varoitus
Käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Tietyn laiteasennuksen häiriöttömyyttä ei voi kuitenkaan taata. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, joka voidaan havaita kytkemällä ja katkaisemalla laitteen virta, käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriö jollakin tai useilla seuraavista tavoista:
· vastaanottoantennin suuntaaminen uudelleen tai sen paikan vaihtaminen
· laitteen ja vastaanottimen välisen etäisyyden lisääminen
· laitteen ja vastaanottimen kytkeminen eri virtapiireihin
· neuvon kysyminen jälleenmyyjältä tai kokeneelta tekniseltä asiantuntijalta.

Käyttömaat EU-alueella

AT - Itävalta

HU - Unkari

BE - Belgia

IS - Islanti

BG - Bulgaria

IE - Irlanti

CY - Kypros

IT - Italia

CZ - Tsekin tasavalta LV - Latvia

DK - Tanska

LI - Liechtenstein

EE - Viro

LT - Liettua

FI - Suomi

LU - Luxemburg

FR - Ranska

MT - Malta

DE - Saksa

NL - Alankomaat

GR - Kreikka

NO - Norja

PL - Puola PT - Portugali RO - Romania SK - Slovakia SI - Slovenia ES - Espanja SE - Ruotsi CH - Sveitsi TR - Turkki UK - Yhdistynyt kuningaskunta

Tavaramerkit

Lowrance® ja Navico® ovat Navicon rekisteröityjä tavaramerkkejä.

NMEA® ja NMEA 2000® ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Navico suosittelee tarkastamaan maakohtaiset vaatimukset radioiden käyttölisensseille ennen tämän VHF-radion käyttöä. Käyttäjä on yksin vastuussa radioita koskevien asianmukaisten asennus- ja käyttökäytäntöjen noudattamisesta.

 | Link-9-käyttöopas

| 3

MMSI- ja DSC-huomautukset
Käyttäjän MMSI (Marine Mobile Service Identity = meriradionumero) -tunniste on yksilöivä yhdeksännumeroinen tunnus. Sitä käytetään veneilykäyttöön tarkoitetuissa lähetin-vastaanottimissa, jotka käyttävät DSC (Digital Selective Calling) -toimintoa. Digital Selective Calling parantaa turvallisuutta ja käyttömukavuutta huomattavasti verrattuna vanhempiin VHF-radioihin, joissa tätä ominaisuutta ei ole.
¼¼ Huomautus: Monissa maissa ei ole DSC-viestinvälitystä tukevia radiotoistimia. DSC-ominaisuudesta voi silti olla hyötyä suorissa veneiden välisissä yhteyksissä, kun molemmissa veneissä on DSC-ominaisuudella varustettu radio. DSC-toimintojen käyttö edellyttää MMSI-tunnuksen hankkimista ja radioon syöttämistä. Voit hankkia MMSI-tunnuksen oman maasi viranomaisilta. Tämä saattaa olla maksullista. Jos et ole varma, kehen ottaa yhteyttä, kysy neuvoa Lowrance-jälleenmyyjältä.
¼¼ Huomautus: Tämän radion luomat DSC-hätäkutsut rajoittuvat samalle alueelle kuin tavalliset VHF-lähetykset. Hätäkutsua lähettävä alus voi luottaa DSC-toimintoon vain ollessaan GMDSS-rannikkoradioaseman kantavuusalueella. VHF-alueen tyypillinen kantama on suunnilleen 20 meripeninkulmaa. Tähän kuitenkin vaikuttaa suuresti antennin tyyppi, asennus, sääolot jne.
Tietoa tästä käyttöohjeesta
Tämä käyttöopas koskee Link-9-VHF-radion asennusta ja käyttöä. Lukijan erityishuomiota vaativat tärkeät tekstin kohdat on korostettu seuraavasti:
¼¼ Huomautus: käytetään kiinnittämään lukijan huomio kommenttiin tai muihin tärkeisiin tietoihin.
! Varoitus: käytetään varoittamaan henkilöstöä mahdollisista loukkaantumisriskeistä tai laite- tai henkilövahingoista sekä kertomaan näiden riskien ehkäisemisestä.

4 |

 | Link-9-käyttöopas

Sisällys

7 Yleiset tiedot 9 Valikkojen avaaminen ja käyttö 12 Painikkeiden toiminnot

18 Radion valikot 18 Scan (Skannaus) 19 Watch (Seuranta) 20 Display (Näyttö) 21 Radio setup (Radion asetukset) 25 DSC setup (DSC-asetukset) 28 AIS setup (AIS-asetusten määrittäminen) 29 Alarms (Hälytykset) 31 Reset (Resetointi)

32 DSC-kutsuvalikko 32 DSC calls (DSC-kutsut) 35 Track buddy (Seuraa kaveria) 36 Contacts (Yhteystiedot)

37 AIS-valikko 37 Tietoa AIS-järjestelmästä 38 AIS-vastaanottimen käyttö 38 AIS-tiedot ja -näyttö

41 Haileri/sumusireeni 41 Haileritoiminnon käyttäminen 42 Sumusireenin käyttäminen

43 Omat kanavat

44 Pikavalinnat

45 Asennus 45 Tarkistuslista 46 Asennustavat 46 Sopivan asennuspaikan valinta 52 Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä tehtävä määritys

Sisällys | Link-9-käyttöopas

| 5

55 Tekniset tiedot
59 Kanavataulukot 59 EU- ja kansainvälinen kanavataulukko 67 Yhdysvaltojen kanavataulukko 69 KANADAN kanavataulukko
72 Mittapiirustukset 72 Kiinteä VHF-radio Link-9 73 Link-9-mikrofoni
74 NMEA 2000 -yhteensopiva PGN-luettelo

6 |

Sisällys | Link-9-käyttöopas

1

Yleiset tiedot

Link-9-radion toiminnot:
· kaksikanavainen AIS-vastaanotin AIS-kohteiden vastaanottamiseen ja näyttämiseen
· 6-painikkeinen irrotettava luurisarja, jossa sisäänrakennettu kaiutin. Voidaan liittää radion etu- tai takaosaan lisävarusteena saatavalla jatkokaapelilla
· sisäänrakennettu GPS-vastaanotin ja antenni lisävarusteena saatavalla ulkoisella GPS-antenniyhteydellä
· sumusireeni- ja haileritoiminnot · NAV/MOB-näyttää oman navigointi- tai Mies yli laidan -näytön · TRI-avain DUAL/TRI-skannaukseen · oma painike säälle: Wx · suosikkikanavien luettelo, johon voit kerätä usein käytettyjä kanavia · pikavalintaluettelo, johon voit kerätä usein käytettyjä radiotoimintoja · pääsy kaikkiin tällä hetkellä saatavilla oleviin veneilyn VHF-
kanavapankkeihin (Yhdysvallat, Kanada, kansainvälinen) ja sääkanaviin siellä, missä saatavilla (mallin mukaan) · oma pikapainike CH16/9-prioriteettikanavalle (kansainvälinen hätäkanava) · DSC (Digital Selective Calling) -ominaisuus, joka on Global DSC Class D -standardin mukainen · hätäkutsupainike, joka lähettää MMSI-tunnusta ja sijaintia automaattisesti kuittaukseen asti · ATIS-ominaisuus sisävesistöjä varten (EU-tila) · automaattisen DSC-kytkennän poistaminen käytöstä ja DSCtestitoiminto. · yhteystietoluettelo, johon mahtuu 50 nimeä MMSI-numeroineen · yhden suosikkiryhmän MMSI-tallennus · ryhmäkutsu ja kaikkien laivojen kutsu · säähälytys siellä, missä saatavilla (US-tila) · suurikokoinen kanavanäyttö · LCD-näytön kontrasti säädettävissä · säädettävä näppäimistön painikkeiden taustavalo helpottaa käyttöä pimeällä · vesitiivis ja toimintakykyinen veden alla, IPx7-suojausluokan mukainen · lähetysteho valittavissa: korkea (25 W) tai matala (1 W) · tehokas 4 W:n ulkoinen audiolähtö

Yleiset tiedot | Link-9-käyttöopas

| 7

· GPS-pituus- ja -leveysasteet (LL) ja ajan näyttö (kelvollisella GPSlähteellä)
· LL-sijaintitiedustelun tiedot.

8 |

Yleiset tiedot | Link-9-käyttöopas

Valikkojen avaaminen ja käyttö

1 3

4

2

5

1. Jaettu näyttö ­ päävalikko näkyvissä. 2. Jaettu näyttö ­ kanavanäyttö näkyvissä. 3. Vierityspalkki osoittaa, että näytössä näkyvän tekstin ylä- ja
alapuolella on lisää valintoja. 4. Nykyinen valikkokohde valitaan kanavanvalintanupilla. 5. Nuoli on merkkinä alavalikon kohdista valikkovaihtoehdossa.
¼¼ Huomautus: voit palata edelliseen valikkoon tai poistua valikoista kokonaan painamalla X-painiketta.
Aakkosnumeeristen tietojen syöttö Voit selata aakkosnumeerisia merkkejä kanavanvalintanuppia kiertämällä. Kanavanvalintanuppia painamalla voit valita merkin ja siirtyä seuraavaan merkkiin. Voit siirtyä taaksepäin painamalla MENU (Valikko) -painiketta. Voit peruuttaa merkkien syöttämisen ja palata aiempaan valikkoon painamalla X-painiketta.
LCD-näytön symbolit ja niiden selitykset Kun Link-9 käynnistyy, sen näytössä näkyy hetken ajan laitteen merkki, malli, alue, ohjelmistoversio ja MMSI-tunnus.

Yleiset tiedot | Link-9-käyttöopas

| 9

Seuraavat kuvakkeet saattavat näkyä näytössä tavallisen käytön aikana asetuksista riippuen:
Symboli Merkitys Radio lähettää signaaleja Vastaanotin varattu tulevan signaalin vuoksi Matala lähetysteho valittuna (1 W) Korkea lähetysteho valittuna (25 W) Nykyinen kanava on Duplex (poissa käytöstä, kun Simplex) Nykyinen kanava on vain vastaanotto -tilassa Local (Paikallinen) -tila käytössä (käytetään alueilla, joissa paljon radioliikennettä, kuten satamissa) Kanava tallennetaan suosikkeihin Kanava ohitetaan skannauksessa Käyttäjän tallentama sääkanava (vain EU/INT) USA-kanavapankki valittu International (Kansainvälinen) -kanavapankki valittu (Käytettävissä olevat kanavat vaihtelevat valitun Country (Maa) -tilan mukaan) Canada (Kanada) -kanavapankki valittu Vain EU-mallit ­ otettava käyttöön liikuttaessa sisävesillä Euroopassa DSC-toiminto käytössä DSC-toiminto on käytössä, automaattinen vaihtaminen poissa käytöstä AIS-toiminto on käytössä Sisäinen GPS on käytössä, kelvollinen 3D-sijainti Sisäinen GPS on käytössä, ei sijaintia Ulkoinen GPS on käytössä, kelvollinen 3D-sijainti Ulkoinen GPS on käytössä, ei sijaintia
Säävaroitus käytössä (vain USA/CAN)
Vastaamaton DSC-kutsu Akun varaus alhainen (alus) (kytkeytyy arvolla 10,5 V) Track your Buddy (Seuraa kaveria) -toiminto käytössä Nykyinen kanava on valittu seurantakanavaksi GPS-simulaattori käytössä

10 |

Yleiset tiedot | Link-9-käyttöopas

Esimerkki tyypillisestä näytöstä: 2 1 18 15 19 17 16 14 13

3

6

24

5

4

12

23

7

8

11

9 22 21 20 10

1. Kanavan lähetysteho on korkea 2. Vastaamaton DSC-kutsu kutsulokissa 3. Kanava on varattu 4. Äänenvoimakkuuden aktiivinen hallinta käytössä 5. Nykyinen kanava tallennettu My Channels (Omat kanavat) -luetteloon 6. Track your buddy -toiminto käytössä 7. Nykyinen kanava ohitetaan skannauksessa 8. Äänenvoimakkuuden osoitin 9. Aika (saadaan GPS:stä) ­ UTC-korjaus käytössä 10. Leveys-/pituusasteet 11. Kohinasalvan tason osoitin 12. Kanavan numero (2 tai 4 numeroa) 13. USA-kanavapankki käytössä 14. DSC-toiminto on käytössä, mutta automaattinen vaihtaminen on poissa käytöstä 15. Säävaroitustoiminto on käytössä. 16. Sisäinen GPS on käytössä, 3D-sijainti 17. AIS-vastaanotin on käytössä 18. Aluksen matalan jännitteen hälytys 19. Herkkyystilana on LOCAL (Paikallinen) 20. Nykyinen kanava on Duplex 21. GPS-simulaattorin tila on aktiivinen 22. Nykyinen kanava on määritetty sääkanavaksi (valitse Wx-näppäimellä) 23. Nykyinen kanava on määritetty seurantakanavaksi (valitse TRI-näppäimellä) 24. MOB-reittipiste on aktiivinen

Yleiset tiedot | Link-9-käyttöopas

| 11

Painikkeiden toiminnot
Seuraavassa kuvataan painikkeiden/nuppien suoria toimintoja. Lisätietoja painikkeilla mahdollisesti käytettävistä valikoista löytyy jäljempänä olevista kappaleista.

4

20

1

3

5

6 2

17 15

12

14

16

16

19

7 8 9 10 11 12 13 18

1. Kanavanvalintanuppi / Valitse painamalla Nuppia kiertämällä voit valita kanavia, selata valikkoa, syöttää aakkosnumeerisia merkkejä ja säätää taustavalon tasoa (aktiivisen valikon mukaan). Lyhyt painallus: tee valintoja valikoissa. Pitkä painallus: avaa MY CHANNELS (Omat kanavat) -luettelo.

2. VOL / SQL Äänenvoimakkuuden ja kohinasalvan taso. Voit valita, kumpaa asetusta säädetään painamalla painiketta lyhyesti. Valitun asetuksen tasopalkin yläpuolella näkyy pieni kolmion mallinen nuoli valinnan merkiksi. Voit suurentaa asetusta kiertämällä nuppia myötäpäivään ja pienentää kiertämällä vastapäivään. Äänenvoimakkuus koskee sekä sisäistä että ulkoista kaiutinta. Pitkä painallus: avaa SHORTCUTS (Pikavalinnat) -luettelon.

3. X (POISTU) Painamalla X-poistumispainiketta voit poistaa väärin syötettyjä merkkejä, poistua valikosta tallentamatta muutoksia ja palata edelliseen näyttöön.

4. DSC CALL (DSC-kutsu) / MENU SELECT (Valikon valinta) Lyhyt painallus: siirry DSC Call (DSC-kutsu) -valikkoon ja tee DSCkutsuja. Pitkä painallus: avaa MENU SELECT (Valikon valinta) -sivu.

5. AIS / IC Lyhyt painallus: siirry AIS (automaattinen tunnistusjärjestelmä) -tilaan. Katso sivu 28 AIS-asetusten määrittämiseksi tai sivu 28 AIS-toimintojen osalta.

12 |

Yleiset tiedot | Link-9-käyttöopas

Pitkä painallus: siirry haileri-/sumusireenitilaan. Katso sivu 41 sumusireeni-/haileritoimintojen osalta.
6. Zoomauspainikkeet Käytetään AIS-tilassa. Paina TRI (lähennä)- tai SCAN (loitonna) -painikkeita muuttaaksesi AISplotterin asteikkoa. Käytettävissä olevat asteikot: 1, 2, 4, 8, 16, 32 nm.
7. Virta/taustavalo Lyhyt painallus: säädä taustavalon voimakkuutta asteittain. Voit säätää taustavalon tehoa suurin askelin painamalla painiketta lyhyesti useita kertoja. Tarkempaa hienosäätöä voi tehdä kanavanvalintanupilla. Pitkä painallus: kytke radio käyttöön tai pois käytöstä.
8. NAV / MOB Lyhyt painallus: siirry NAV (navigointi) -tilaan. Näyttö siirtyy navigointitilaan näyttäen aluksen nykyiset SOG- ja COG-tiedot.

X-painikkeen painallus: poistu NAV-tilasta ja palaa normaaliin radion toimintatilaan. Pitkä painallus: merkitse nykyinen sijainti Mies yli laidan (MOB) -reittipisteellä. Näyttö siirtyy MOB-navigointitilaan navigoimisen helpottamiseksi takaisin MOB-sijaintiin:

DST (etäisyys MOB-reittipisteeseen). BTW (suuntima MOB-reittipisteeseen) ja suunnan ilmaisimet, joissa
merkitsee kääntymistä paapuuriin, kulkua suoraan eteenpäin ja kääntymistä styyrpuuriin.

Yleiset tiedot | Link-9-käyttöopas

| 13

X-painikkeen pitkä painallus: poistu MOB-navigoinnista. Näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa on kaksi vaihtoehtoa:

1. KEEP CURRENT MOB (Säilytä nykyinen MOB): palaa normaaliin toimintatilaan peruuttamatta MOB-navigointia. 2. CANCEL CURRENT MOB (Peruuta nykyinen MOB): peruuta nykyinen MOB-navigointi ja palaa radion normaaliin toimintatilaan. Tai X-painikkeen lyhyt painallus: sulje ponnahdusikkuna ja jatka nykyistä MOB-navigointia.
Paina pitkään NAV-/MOB-painiketta määrittääksesi uuden MOB-reittipisteen nykyisessä sijainnissa. Näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa on kaksi vaihtoehtoa:

1. RESUME CURRENT MOB (Jatka nykyistä MOBia): sulje ponnahdusikkuna ja jatka nykyistä MOB-navigointia. 2. CREATE NEW MOB (Luo uusi MOB): peruuta nykyinen MOBnavigointi ja luo uusi Mies yli laidan (MOB) -reittipiste nykyisessä sijainnissa. Tai X-painikkeen lyhyt painallus: sulje ponnahdusikkuna ja jatka nykyistä MOB-navigointia.
9. Sääkanava Lyhyt painallus (US/CAN-mallit): kuuntele viimeksi valittua NOAA:n/ Kanadan sääkanavaa. Muissa malleissa tämä vaihtaa käyttäjän määrittämälle kanavalle. Pitkä painallus (muut kuin US/CAN-mallit): tallenna nykyinen kanava sääkanavaksi.

14 |

Yleiset tiedot | Link-9-käyttöopas

10. SCAN / ZOOM· Normaali radiotila: Lyhyt painallus: siirry ALL SCAN (Skannaa kaikki) -tilaan. ALL SCAN -tila etsii toimintaa kaikilta kanavilta skannaamalla ne yksi toisensa jälkeen. Kun signaali löytyy, skannaus pysähtyy kyseiselle kanavalle ja näyttöön ilmestyy BUSY (Varattu) -kuvake. Jos signaali katkeaa yli 5 sekunniksi, skannaus jatkuu automaattisesti. Voit hypätä varatun kanavan yli väliaikaisesti ja jatkaa skannausta kiertämällä kanavanvalintanuppia. Kiertosuunta määrää sen, hakeeko skannaus kanavia nousevassa vai laskevassa järjestyksessä (eli eteen- vai taaksepäin). Jos kanava on edelleen varattu, kun koko kierros on käyty läpi, skannaus pysähtyy jälleen tämän kanavan kohdalle. Huomaa, että prioriteettikanavan yli ei voi hypätä. Hyppää kanavan yli pysyvästi painamalla ENT-painiketta. LCDnäytössä näkyy tämän kanavan kohdalla SKIP (Jätä väliin) -kuvake. Voit peruuttaa kanavan yli hyppäämisen valitsemalla kanavan normaalitilassa (ei skannaava tila) ja painamalla sitten ENT-painiketta. Tällöin SKIP-kuvake poistuu näytöstä. Myös radion käynnistäminen uudelleen palauttaa kaikki yli hypätyt kanavat. Voit pysäyttää skannauksen nykyisen kanavan kohdalle ja palata normaalikäyttöön painamalla SCAN- tai X-painiketta skannauksen ollessa käynnissä. SCAN-painikkeen painaminen pitkään normaalikäytössä avaa SCAN (Skannaus) -valikon.
· AIS-tila Lyhyt painallus: suurenna (loitonna) AIS-plotterin asteikkoa alue kerrallaan. Käytettävissä olevat asteikot: 1, 2, 4, 8, 16, 32 nm.
11. TRI / ZOOM+ · Normaali radiotila: Lyhyt painallus: käynnistä DUAL WATCH -toiminto (kahden kanavan samanaikainen seuranta) tai TRI WATCH -toiminto (kolmen kanavan samanaikainen seuranta) (jos seurantakanava on määritetty). Pitkä painallus: aseta nykyinen kanava seurattavaksi kanavaksi. Kun TRI-painiketta painetaan lyhyesti, radio vaihtaa joko DUAL- tai TRI-seurantatilaan sen mukaan, onko seurantakanava määritetty. Jos seurantakanavaa ei ole määritetty, radio siirtyy DUAL WATCH -tilaan, jossa seurataan nykyistä kanavaa ja prioriteettikanavaa (hätäkanava, useimmissa maissa CH16). Jos seurantakanava on määritetty, radio siirtyy TRI WATCH -tilaan, jossa seurataan nykyistä kanavaa, seurantakanavaa ja prioriteettikanavaa (hätäkanava, useimmissa maissa CH16). Jos radion asetus on Country: USA (Maa: Yhdysvallat), radio seuraa kahta prioriteettikanavaa: kanavia 9 ja 16.

Yleiset tiedot | Link-9-käyttöopas

| 15

· AIS-tila Lyhyt painallus: pienennä (lähennä) AIS-plotterin asteikkoa alue kerrallaan. Käytettävissä olevat asteikot: 1, 2, 4, 8, 16, 32 nm.
12. 16 / 9 (Radio ja luurisarjan mikrofoni) Lyhyt painallus: vaihda prioriteettikanavalle. Voit palata alkuperäiselle kanavalle painamalla painiketta uudelleen. Prioriteettikanava on oletusarvoisesti CH16. US-mallit: Pitkä painallus: tee kanavasta 09 prioriteettikanava.
13. DISTRESS (Hätä) Lyhyt painallus: aloita hätäkutsu, jossa hädän laatu voidaan valita luettelosta. Pitkä painallus: aloita hätäkutsu määrittämättä hädän syytä. Hätäkutsu lähetetään kaikille DSC-radioille, joten se käynnistää hälytyksen kaikissa kantaman sisällä olevissa DSC-radioissa. Jos sijaintitiedot ovat saatavilla, ne lähetetään myös.
14. H/L (Lähetysteho) (Vain luurisarjan mikrofoni) Painamalla painiketta voit vaihtaa korkean (25 W) ja matalan (1 W) lähetystehon välillä. Teho koskee koko kanavapankkia. LCD-näytössä näytetään valinnan merkiksi joko HI (Korkea) tai LO (Matala). Jotkin kanavat sallivat vain matalatehoiset lähetykset. Jos lähetystehoa yritetään muuttaa tällaisen kanavan ollessa käytössä, kuuluu virheestä ilmoittava äänimerkki. Jotkin kanavat sallivat aluksi vain matalatehoiset lähetykset, mutta teho voidaan vaihtaa korkeaksi painamalla PTT-painiketta ja pitämällä sitten H/L-painiketta painettuna. Jos haluat lähettää jälleen korkealla teholla, pidä H/L-painike painettuna, kun vapautat PTT-painikkeen.
15. Channel change (Kanavan vaihto) Lyhyt painallus: () valitsee seuraavan ylemmän kanavan ja () valitsee seuraavan alemman kanavan. Jos painiketta pidetään pohjassa, radio selaa nopeasti kaikki kanavat pienen viiveen jälkeen.
16. VOL +/- (Äänenvoimakkuus) (Vain luurisarjan mikrofoni) Muuta luurisarjan mikrofonin äänenvoimakkuutta. Lyhyt painallus: (+) lisää äänenvoimakkuutta, (-) pienentää äänenvoimakkuutta.
17. PTT (Push-to-talk, Tangentti) Lähetä painamalla painiketta. Pidä painiketta painettuna vain lähetettävän viestin ajan. Radio ei voi vastaanottaa ja lähettää samanaikaisesti.

16 |

Yleiset tiedot | Link-9-käyttöopas

18. Luurisarjan mikrofonin (etu)liitäntä. Liitä irrotettava luurisarjan mikrofoni. Se voidaan myös liittää radion takaosaan.
19. MIC (Mikrofoni) Mikrofoni voidaan liittää etuosan MIC-liittimeen tai takaosan MIC-liittimeen. Lisävarusteena saatavana olevalla 5 tai 10 metrin jatkokaapelilla mikrofoni voidaan asentaa toiseen paikkaan.
20. LCD (Näyttö)

Yleiset tiedot | Link-9-käyttöopas

| 17

2

Radion valikot
Kun MENU (Valikko) -painiketta painetaan pitkään, MENU SELECT (Valikon valinta) -sivu avautuu. Seuraavassa on esitetty valikkorakenne (vain ylätaso ja 2. taso):

SCAN WATCH DISPLAY
RADIO SETUP
DSC SETUP
AIS SETUP ALARMS RESET

ALL SCAN ALL CHANNELS + 16 MY CHANNELS MY CHANNELS + 16 EDIT MY CHANNELS (valitse kanavat)
DUAL WATCH TRI WATCH SET WATCH CHANNEL (valitse kanava)

TIME DISPLAY POS DISPLAY COG/SOG BACKLIGHT CONTRAST

(ON / OFF) (ON / OFF) (ON / OFF) (>) (0-10)

SENSITIVITY UIC POWER OUTPUT CH NAME KEY BEEP UNITS INT SPEAKER EXT SPEAKER GPS COM PORT TIME VESSEL CALLSIGN AUTO POWER ON MENU TIMEOUT

(DISTANT/LOCAL) (USA/INT'L/CANADA) (HIGH/LOW) (>) (0-10) (>) (ON/OFF) (ON/OFF) (>) (>) (>) (>) (AUTO/MANUAL) (>)

DSC FUNCTION USER MMSI ATIS FUNCTION SEA/INLAND USE ATIS ID INDIVIDUAL ACKN. POS ACKNOWLEDGE AUTO SWITCH TEST ACKNOWLEDGE RX DISTR WHILE OFF DSC TIMEOUT

(X) (>) (ON/OFF) (SEA/INLAND) (>) (AUTO/MANUAL) (>) (ON/OFF) (AUTO/MANUAL) (X) (>)

(EU tila) (EU tila) (EU tila)

AIS FUNCTION AIS DISPLAY CPA TCPA

(X) (MMSI/NAME) (>) (>)

GPS ALERT

(>)

WX ALERT

(>)

DSC ALARM

(>)

CPA ALARM

(>)

(YES/CANCEL)

(US/CAN tila)

Näppäin: (>) lisää valikon vaihtoehtoja. (X) valitse tai poista valinta. X tarkoittaa, että vaihtoehto on käytössä.

Scan (Skannaus)
Tässä valikossa voit valita käyttöön otettavan skannaustilan sekä valita MY CHANNELS (Omat kanavat) -luettelossa skannattavat kanavat.
¼¼ Huomaa: skannaus ei ole käytössä, jos ATIS-tila on käytössä.

18 |

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

All scan (Skannaa kaikki) Skannaa kaikki kanavat kierrosmaisesti.
All channels + 16 (Kaikki kanavat + 16) Skannaa kaikki kanavat kierrosmaisesti, mutta tarkastaa prioriteettikanavan jokaisen kanavanvaihdon jälkeen.
My channels (Omat kanavat) Skannaa kaikki kanavat, jotka on valittu kohdassa EDIT MY CHANNELS (Muokkaa omia kanavia).
My channels + 16 (Omat kanavat + 16) Skannaa kaikki kohdassa EDIT MY CHANNELS (Muokkaa omia kanavia) valitut kanavat ja tarkistaa prioriteettikanavan jokaisen kanavanvaihdon jälkeen.
Edit my channels (Muokkaa omia kanavia) Täällä voit luoda oman kanavaluettelon. Sitä käytetään MY CHANNELS (Omat kanavat) -skannauksessa.

Watch (Seuranta)
Tässä valikossa voit valita käyttöönotettavan seurantatilan ja valita seurantakanavan. Seurantatilat ovat kuin kanavien alijoukon kanavaskannaus. Siinä selvitetään, onko kanavalla aktiivista radioliikennettä kuuntelemalla jokaista kanavaa 3 sekunnin ajan.
¼¼ Huomaa: seurantatilat eivät ole käytössä, jos ATIS-tila on käytössä.
Dual watch (Kahden kanavan tarkkailu) Kun tämä asetus on valittu, radio tarkkailee nykyistä kanavaa ja prioriteettikanavaa (kanava 16).

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

| 19

TRI watch (Kolmen kanavan tarkkailu) Kun tämä asetus on valittu, radio tarkkailee nykyistä kanavaa, käyttäjän valitsemaa seurantakanavaa ja prioriteettikanavaa (kanava 16).
Set Watch Channel (Aseta seurantakanava) Täällä voit valita tarkkailtavan kanavan kaikkien käytettävissä olevien kanavien joukosta. Valittua kanavaa käytetään TRI WATCH (Kolmen kanavan tarkkailu) -tilassa.
¼¼ Huomautus: jos radio on määritetty Yhdysvaltain markkinoille, se tarkkailee kahta kanavaa: kanavia 9 ja 16.
Display (Näyttö)
Tässä valikossa voit mukauttaa osaa näytössä näkyvistä tiedoista ja säätää näytön näkyvyyttä käyttäjälle ja käyttöoloihin sopivaksi.
Time display (Ajan näyttö) Kytke ajan näyttö käyttöön tai pois käytöstä. ON = käytössä, OFF = poissa käytöstä. Jos valinta on käytössä, COG/SOG-tietojen näyttö poistetaan käytöstä näytön rajallisen tilan vuoksi. Jos UTC (koordinoitu yleisaika) -korjaus on käytössä, ajan alapuolella lukee LOC (Local Time = paikallinen aika). Jos korjausta ei ole otettu käyttöön, sen tilalla lukee UTC.
POS display (POS-näyttö) Kytke radioon yhdistetystä GPS:stä saadun sijainnin näyttö käyttöön tai pois käytöstä. ON = käytössä, OFF = poissa käytöstä. Jos radioon ei ole kytketty GPS-laitetta ja tiedot on syötetty manuaalisesti, sijainnin edellä näkyy kirjain M.
COG/SOG Kytke valitusta GPS-lähdöstä saatujen COG/SOG-tietojen näyttö käyttöön tai pois käytöstä. ON = käytössä, OFF = poissa käytöstä. Jos valinta on käytössä, ajan näyttö poistetaan käytöstä näytön rajallisen tilan vuoksi.

20 |

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

Backlight (Taustavalo)
Backlight level (Taustavalon taso) Kun tämä kohta on valittu, voit säätää taustavalon kirkkauden tasoa kanavanvalintanupin avulla. Valittavat säädöt ovat OFF (Poissa käytöstä) ja 1­10. Voit kytkeä yötilan käyttöön painamalla MENU SELECT (Valikon valinta) -painiketta (näytöstä tulee päinvastainen).
Network group (Verkkoryhmä) Jos haluat säätää kaikkien NMEA 2000 -verkossa olevien Lowrancelaitteiden taustavalon kirkkautta yhtä aikaa, aseta arvoksi sama kuin muillakin laitteilla. Jos haluat pitää taustavalon säädön itsenäisenä, käytä arvoa, jota ei käytetä muualla.

Contrast (Kontrasti) Kun tämä kohta on valittu, voit säätää näyttöjen kontrastia kanavanvalintanupin avulla. Valittavat asetukset ovat 00­10.

Radio setup (Radion asetukset)
Tässä valikossa on asetuksia, jotka yleensä määritetään asennuksen yhteydessä. Niitä tarvitsee harvoin muuttaa jälkikäteen.

Sensitivity (Herkkyys) LOCAL/DISTANT-asetuksella voit parantaa vastaanottimen herkkyyttä joko paikallisesti (LOCAL) tai suuremmilla etäisyyksillä (DISTANT ).
LOCAL (Paikallinen) -asetusta ei suositella käytettäväksi avomerellä. Se on tarkoitettu käytettäväksi alueilla, joissa on paljon radioliikennettä, kuten sataman tai kaupungin läheisyydessä.

UIC Täällä voit valita joko yhdysvaltalaisen (USA), kansainvälisen (INT) tai kanadalaisen (CAN) kanavapankin. Valittu kanavapankki ja viimeksi käytetty kanava näkyvät LCD-näytössä. Kaikki kanavakartat löytyvät luvusta 10.
¼¼ Huomautus: UIC ei ole saatavilla kaikissa malleissa.

Power output (Lähtöteho) Täällä voit vaihtaa HI- (korkea, 25 W) ja LO (matala, 1 W) -lähetystehon välillä. Teho koskee koko kanavapankkia.
Radion valikot | Link-9-käyttöopas

tai
| 21

on näkyvissä LCD-näytössä valinnastasi riippuen. Matalatehoinen lähetys käyttää huomattavasti vähemmän (noin 1/4) akkuvirtaa, joten sitä kannattaa käyttää lyhyen kantaman viestittelyssä ja akkukapasiteetin ollessa rajallinen.
¼¼ Huomautus: Joitakin kanavia ei voi kytkeä korkealle lähetysteholle. Niiden kohdalla näkyy LO (Matala) valikossa tehdyn lähtötehon asetuksesta riippumatta.
CH name (Kanavan nimi) Täällä voit muokata tai poistaa näytössä näkyviä kanavien nimien kuvauksia. Valitsemalla tämän kohdan, voit muokata tällä hetkellä käytössä olevan kanavan kuvausta. Sen enimmäispituus on 12 merkkiä.
Key beep (Näppäinäänet) Täällä voit säätää näppäinäänten voimakkuutta. Äänenvoimakkuuden säätöväli on 00­10 (00 on poissa käytöstä ja 10 on kovaäänisin asetus).
Units (Yksiköt) Kohdassa SPEED (Nopeus) voit valita, missä yksiköissä nopeus näytetään: KNOTS = solmua, MPH = mailia tunnissa ja KPH = kilometriä tunnissa. Kohdassa COURSE (Kurssi) voit valita kurssin näyttötavan: MAGNETIC (Magneettinen) tai TRUE (Todellinen). Todellinen pohjoissuunta korjataan erannosta johtuen. Magneettisen pohjoissuunnan lähteen on annettava myös magneettisen vaihtelun tiedot, jos suunta halutaan näyttää todellisena pohjoissuuntana.
Int speaker (Sisäinen kaiutin) Kytke radion sisäinen kaiutin käyttöön tai pois käytöstä. ON = käytössä, OFF = poissa käytöstä.
Ext speaker (Ulkoinen kaiutin) Kytke radion ulkoinen kaiutin käyttöön tai pois käytöstä. ON = käytössä, OFF = poissa käytöstä.

22 |

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

GPS
Manual (Manuaalinen) Kun radio ei vastaanota sijaintitietoja sisäisestä tai verkkoon liitetystä lähteestä, voit syöttää GPS-sijainnin (ja ajan) toisesta lähteestä valitsemalla MANUAL (Manuaalinen). Manuaalisesti syötettyä GPS-sijaintia voidaan käyttää DSC-kutsuissa.
Jos POS Display (POS-näyttö) -asetus on kytketty käyttöön (ON), leveys- ja pituusasteet näkyvät näytössä ja niiden edessä on kirjain M manuaalisen syötön merkiksi.

¼¼ Huomautus: manuaalisesti syötetyt tiedot korvataan automaattisesti, kun radio vastaanottaa oikean GPS-sijainnin NMEA 0183- tai NMEA 2000 -portin tai sisäisen GPS-vastaanottimen kautta GPS SOURCE (GPS-lähde) -asetusten mukaisesti.

GPS source (GPS-lähde)
· Valitse NMEA 2000 GPS:lle NMEA 2000 -verkossa. Luettelo saatavilla olevista NMEA 2000 -verkkoon asennetuista laitteista näytetään. Voit valita parhaan NMEA 2000 -verkossa näkyvän GPS-lähteen tai minkä tahansa muun luettelon laitteen valitsemalla asetuksen AUTO SELECT (Automaattinen valinta).
· Jos haluat radion kuuntelevan NMEA 0183 -portin GPS-tietoja, valitse NMEA 0183.
· Käytä sisäistä GPS-järjestelmää valitsemalla BUILT-IN (Sisäänrakennettu). Voit sen jälkeen valita käytettäväksi radioon sisäänrakennetun INTERNAL (Sisäinen) GPS -antennin tai lisävarusteena saatavan EXTERNAL (Ulkoinen) GPS -antennin, joka on yhdistetty radion ulkoisen GPS-antennin SMA-porttiin.
Voit valita ulkoisen (verkkoon liitetyn) tai sisäisen GPS-lähteen. DSC-, AIS- ja navigointitoiminnot edellyttävät kelvollista GPS-lähdettä:

Networked (Liitetty verkkoon)

Jos verkkoon liitetty lähde on valittuna,

-symboli tulee näkyviin.

Kun kelvollinen sijainti on saatu,

tulee näkyviin.

· Valitse NMEA 2000 GPS:lle NMEA 2000 -verkossa.

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

| 23

Internal (Sisäinen)

Jos ulkoinen GPS-lähde ei ole saatavana, valitse sisäinen GPS-

järjestelmä, johon

-kuvake viittaa.

Kun kelvollinen sijainti on saatu, kuvakkeena näkyy

· Käytä sisäistä GPS-järjestelmää valitsemalla BUILT-IN (Sisäänrakennettu). Voit sen jälkeen valita käytettäväksi radioon sisäänrakennetun INTERNAL (Sisäinen) GPS -antennin tai lisävarusteena saatavan EXTERNAL (Ulkoinen) GPS -antennin, joka on yhdistetty radioon GPS-antennin SMA-portin kautta.

GPS SIM (GPS-simulaattori) Voit ottaa asetuksen käyttöön (ON) tai poistaa sen käytöstä (OFF) valitsemalla asetuksen.
Kun GPS-simulaattori on käytössä (ON), näytössä näkyvät simuloitu nopeus maan suhteen (SOG), kurssi maan suhteen (COG) ja LLsijainti. Tämä on vain havainnollistamista varten. SIM-kuvake näkyy, jotta käyttäjä tietää tämän tilan olevan käytössä.
¼¼ Huomautuksia: · DSC-lähetystä ei voi lähettää simulaattoritilassa.
· GPS-simulaattori asetetaan pois käytöstä (OFF) aina, kun radion virta katkaistaan ja kytketään takaisin, tai kun oikeita GPS-tietoja on saatavilla.

COM port (Tietoliikenneportti) Radio käyttää NMEA 0183 COM PORT -porttia tietojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Tämä on yleinen asetus radion GPS-, DSC- ja AIS-toiminnoille.

Baudrate (Siirtonopeus) Valitse 38400 tai 4800 BAUD.
¼¼ Huomautus: AIS edellyttää yleensä siirtonopeutta 38400. Oletusasetus on 38400. Jos 4800 valitaan, näkyviin tulee varoitus tietojen mahdollisesta menettämisestä.

Checksum (Tarkistussumma)
Voit ottaa asetuksen käyttöön (ON) tai poistaa sen käytöstä (OFF) valitsemalla asetuksen. Kun asetus on käytössä (ON), NMEA 0183 -laitteesta saadut tiedot vahvistetaan. Jos tarkistussumma ei täsmää, tietoja ei huomioida.
Kun asetus on pois käytöstä (OFF), tietojen vioittumiselle ei ole toleranssia.

24 |

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

Time (Aika)
Time offset (Ajan poikkeama) Kohdassa TIME OFFSET (Ajan poikkeama) voit syöttää UTC-ajan ja paikallisen ajan eron. Ajan voi syöttää 15 minuutin välein. Enimmäispoikkeama on ±13 tuntia.
¼¼ Huomautus: järjestelmä ei siirry kesäaikaan automaattisesti.
Time format (Ajan esitysmuoto) Voit valita joko 12 ja 24 tunnin kellon.
Vessel call sign (Aluksen kutsutunnus) Täällä voit asettaa aluksen kutsutunnuksen. MOB- ja AIS-toimintojen käyttämä.
Auto power ON (Automaattinen virta käytössä) Valitse AUTO, jos haluat kytkeä radion käyttöön aina, kun radioon tulee virtaa.
Menu timeout (Valikon aikakatkaisu) Radio voidaan asettaa palaamaan normaaliin toimintatilaan tietyn ajan kuluttua, jos radiota ei ole käytetty jonkin valikon ollessa auki. Vaihtoehdot ovat NONE (Ei mitään), 5 MINS (5 minuuttia), 10 MINS (10 minuuttia) ja 15 MINS (15 minuuttia). (Oletusasetus on 10 MINS [10 minuuttia]).
¼¼ Huomautus: kun radion DSC-kutsu jätetään päälle, käytetään eri aikakatkaisua. Katso kohta "DSC timeout (DSC-aikakatkaisu)" sivulla 28.

DSC setup (DSC-asetukset)

DSC function (DSC-toiminto)

On suositeltavaa pitää DSC-toiminnallisuus aina käytössä paitsi

silloin, kun alus on ATIS-alueella. Radioon on syötettävä MMSI-

numero ennen kuin DSC-toiminnon voi ottaa käyttöön. Kun

toiminto on käytössä,

-symboli on näkyvissä.

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

| 25

User MMSI (Käyttäjän MMSI) Syötä käyttäjän MMSI-numero, jotta voit käyttää radion DSCtoimintoa. Tämän yksilöivän numeron saa paikalliselta radioliikenneviranomaiselta. ÄLÄ syötä satunnaista itse keksimääsi numerosarjaa.
¼¼ Huomautus: jos sinun on muutettava MMSI-numeroasi sen jälkeen, kun se on kerran syötetty radioon, ota yhteyttä Lowrance-jälleenmyyjään.
ATIS function (ATIS-toiminto) (vain EU ATIS -radiot) ATIS-toiminnon on oltava käytössä, kun liikutaan RAINWATsopimukseen kuuluvien valtioiden sisävesillä. Toimintoa EI saa käyttää näiden alueiden ulkopuolella. DSC-toiminto ei ole käytössä, kun ATIS-toiminto on kytketty käyttöön. Kun toiminto on käytössä,
-symboli on näkyvissä.
Sea/Inland use (Meri-/sisämaakäyttö) (vain EU ATIS -radiot) Vaihtaa DSC (Meri)- ja ATIS (Sisämaa) -toimintojen välillä. Molemmat toiminnot eivät voi olla valittuina samaan aikaan.
ATIS ID (ATIS-tunnus) (vain EU ATIS -radiot) Radion ATIS-toiminnon käyttö edellyttää ATIS-numeron syöttämistä. Tämän yksilöivän numeron saa paikalliselta radioliikenneviranomaiselta. ÄLÄ syötä satunnaista itse keksimääsi numerosarjaa.
¼¼ Huomautus: jos sinun on muutettava ATIS ID -numeroasi sen jälkeen, kun se on kerran syötetty radioon, ota yhteyttä Lowrance-jälleenmyyjään.
Individual acknowledge (Yksilöllinen kuittaus) Radio voidaan määrittää joko automaattisesti kuittaamaan tulevat yksilölliset Individual-kutsut tai edellyttämään manuaalista toimintaa:
Auto (Automaattinen) Radio vaihtaa pyydetylle kanavalle 15 sekunnin viiveen jälkeen ja lähettää automaattisen kuittauksen, minkä jälkeen se on valmis keskustelua varten. Tämä on oletusasetus US-malleissa.

26 |

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

Manual (Manuaalinen) Käyttäjän on lähetettävä kuittaus manuaalisesti sekä vaihdettava manuaalisesti pyydetylle kanavalle. Tämä on oletusasetus EUmalleissa.
¼¼ Huomautus: tämä koskee vain Individual (Yksilöllinen) -tyyppisiä kutsuja.
Position acknowledge (request) (Sijainnin kuittaus (pyyntö)) Radio voidaan määrittää joko kuittaamaan tulevat sijaintipyynnöt automaattisesti, vaatimaan käyttäjän manuaalista kuittausta tai jättämään pyynnöt huomiotta.
AUTO (Automaattinen) Lähettää nykyisen sijainnin kutsuvalle radiolle automaattisesti.
MANUAL (Manuaalinen) Käyttäjän on valittava sijaintitietojen lähetys manuaalisesti.
OFF (Ei käytössä) Kaikki tulevat sijaintitietopyynnöt jätetään huomiotta.
Auto switch (channel) (Automaattinen vaihto (kanava)) Tämä asetus liittyy vain All Ships (Kaikki laivat)- ja Group (Ryhmä) -DSC-pyyntöihin. Vastaanotettu DSC-kutsu saattaa sisältää pyynnön vaihtaa tietylle kanavalle keskustelun jatkamista varten. Kun AUTO SWITCH (Automaattinen kanavan vaihto) -asetus on käytössä (ON), radio vaihtaa kanavaa 10 sekunnin viiveen jälkeen. Radio näyttää myös valinnat, joiden avulla voit vaihtaa kanavaa heti tai hylätä pyynnön ja pysyä nykyisellä kanavalla. Kun AUTO SWITCH -asetus on poissa käytöstä (OFF): · Kanavan vaihtopyyntö edellyttää manuaalista vahvistusta. · Näkyviin tulee seuraava symboli:
Test acknowledge (Testikuittaus) Radio voidaan määrittää joko automaattisesti kuittaamaan tulevat testikutsut tai edellyttämään manuaalista toimintaa:

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

| 27

Manual (Manuaalinen)
Käyttäjän on valittava manuaalisesti, lähetetäänkö kuittaus vai perutaanko.
Auto (Automaattinen)
DSC-testikutsu kuitataan automaattisesti 10 sekunnin viiveen jälkeen.

Receive distress while off (Hätäkutsujen vastaanotto poiskytkettynä)
Kun tämä ominaisuus on käytössä, radio hälyttää DSC-hätäkutsun saapuessa myös silloin, kun DSC-toiminto on poissa käytöstä. Ominaisuus toimii, vaikka radioon ei olisi syötetty MMSI-numeroa.

DSC timeout (DSC-aikakatkaisu) Radio voidaan asettaa palaamaan normaaliin toimintatilaan, jos radio on ollut käyttämättä tietyn aikaa DSC-kutsun ollessa käynnissä. Hätäkutsuille käytetään eri ajastinta kuin muille DSC-kutsuille:
Distress (Hätä) Vaihtoehdot ovat NONE (Ei mitään), 5 MINS (5 minuuttia), 10 MINS (10 minuuttia) ja 15 MINS (15 minuuttia). (Oletusasetus on NO TIMEOUT [Ei aikakatkaisua]).
Non Distress (Ei hätä) Vaihtoehdot ovat NONE (Ei mitään), 5 MINS (5 minuuttia), 10 MINS (10 minuuttia) ja 15 MINS (15 minuuttia). (Oletusasetus on 15 MINS [15 minuuttia]).

AIS setup (AIS-asetusten määrittäminen)
Tässä radiossa on AIS-vastaanotin, joka voi vastaanottaa tietoa muilta AIS-tietoja lähettäviltä aluksilta.

AIS function (AIS-toiminto) Valitsemalla valintaruudun voit ottaa käyttöön AISvastaanotintoiminnon. Kun toiminto on käytössä, on näkyvissä.

-symboli

AIS display (AIS-näyttö) AIS-kohteista voidaan näyttää AIS-plotterinäytössä joko aluksen nimi (NAME) tai MMSI-tunniste.

28 |

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

CPA Määritä lähimmän lähestymispisteen (CPA) etäisyys. CPA on minimietäisyys kohdealukseen; laskelma perustuu nykyiseen nopeuteen ja kurssiin. Voit määrittää minietäisyyden 0,1 NM:n välein asteikolla 1 NM ­ 25 NM. CPA ALARM (CPA-hälytys) -kohdan asetuksena pitää olla ON (Käytössä) ALARMS (Hälytykset) -valikossa. Jos asetuksena on OFF (Poissa käytöstä), CPA-hälytyksiä ei anneta yllä olevista asetuksista huolimatta.
TCPA Määritä Aika lähimpään lähestymispisteeseen (TCPA) -väli. TCPA on minimiaika CPA-etäisyyden saavuttamiseksi, ennen kuin CPA-hälytys aktivoituu. Voit määrittää minimiajan 30 sekunnin välein asteikolla 1 MIN ­ 30 MIN.
Alarms (Hälytykset)
GPS alert (GPS-hälytys) GPS alert (GPS-hälytys) varoittaa käyttäjää siitä, että valittu GPS-lähde ei lähetä kelvollista sijaintitietoa. Siihen kuuluu äänimerkki ja visuaalinen hälytys (näyttö vilkkuu ja näytössä näkyy varoitusteksti).
GPS alert function (GPS-hälytyksen toiminta) Kytke puuttuvien GPS-tietojen hälytykset käyttöön (ON) tai pois käytöstä (OFF). Tämä koskee äänimerkkiä, näytön vilkkumista ja varoitustekstiä.
Alert volume (Hälytyksen äänenvoimakkuus) Vaihtoehdot ovat HIGH (Korkea), LOW (Matala) ja OFF (Poissa käytöstä).
Screen flash (Näytön vilkkuminen) Valittavat asetukset ovat ON (Käytössä) ja OFF (Poissa käytöstä).
WX alert (WX-hälytys) (vain US/CAN) WX-hälytys ilmoittaa käyttäjälle, että radio on vastaanottanut erityisvaroituksen sääkanavalta. Siihen kuuluu äänimerkki ja visuaalinen hälytys.

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

| 29

WX alert function (WX-hälytyksen toiminta) Valitse, ilmoittaako radio säähälytyksistä. ON = hälytys käytössä, OFF = poissa käytöstä. Tähän kuuluu seuraavat toiminnot: vaihto viimeksi käytetylle sääkanavalle, äänimerkki, näyttöviesti ja vilkkuva taustavalo.
Alert volume (Hälytyksen äänenvoimakkuus) Vaihtoehdot ovat HIGH (Korkea), LOW (Matala) ja OFF (Poissa käytöstä).
Screen flash (Näytön vilkkuminen) Valittavat asetukset ovat ON (Käytössä) ja OFF (Poissa käytöstä).
DSC Alarm (DSC-hälytys) Tällä voit muuttaa joidenkin tulevien kutsutyyppien hälytyksen äänenvoimakkuutta ja näytön vilkkumista. Voit muuttaa SAFETY (Varoitus)-, ROUTINE (Rutiini)- ja URGENCY (Pika) -tyyppisten kutsujen seuraavia asetuksia:
Alert volume (Hälytyksen äänenvoimakkuus) HIGH (Korkea), LOW (Matala) ja OFF (Poissa käytöstä).
Screen flash (Näytön vilkkuminen) ON (Käytössä) ja OFF (Poissa käytöstä).
¼¼ Huomautus: hätäkutsujen hälytysasetuksia ei voi muuttaa.
CPA Alarm (CPA-hälytys) CPA-hälytys ilmoittaa käyttäjälle mahdollisista vaaratilanteista, joissa toinen alus saattaa tulla tietyn etäisyyden päähän omasta aluksestasi. Tämä arvo määritetään AIS-asetusten määrittämisen valikossa, sivu 29. Ottaa käyttöön CPA-hälytyksen. Jos asetuksena on OFF, T/ CPA-hälytyksiä ei anneta asetuksista riippumatta. Siihen kuuluu äänimerkki ja visuaalinen hälytys (näyttö vilkkuu ja näytössä näkyy varoitusteksti).
Alert volume (Hälytyksen äänenvoimakkuus) HIGH (Korkea), LOW (Matala) ja OFF (Poissa käytöstä).
Screen flash (Näytön vilkkuminen) ON (Käytössä) ja OFF (Poissa käytöstä).

30 |

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

Reset (Resetointi)
Tällä toiminnolla voit palauttaa laitteen tehdasasetukset. Toiminto ei vaikuta MMSI-asetuksiin, kaverilistan syötteisiin eikä mukautettuihin kanavien nimiin.

Radion valikot | Link-9-käyttöopas

| 31

3

DSC-kutsuvalikko
DSC (Digital Selective Calling = digitaaliselektiivikutsutoiminto) on VHF-, MF- ja HF-radiokutsujen muodostamiseen käytetty puoliautomaattinen toiminto. Yksi suuri DSC-radioiden etu on, että ne voivat vastaanottaa kutsuja toisilta DSC-radioilta ollessaan eri kanavalla kuin kutsun lähettänyt radio. Kutsuva radio lähettää myös käytettävän kanavan tiedot, jotta keskustelu voidaan aloittaa. DSC-kutsuja on useita eri tyyppejä. Lähetetyn kutsun tyyppi määrää sen, mitä tietoja kutsun mukana lähetetään ja miten muut radiot reagoivat tulevaan kutsuun. DSC-painikkeen lyhyt painallus tuo näkyviin seuraavat vaihtoehdot:
· DSC Calls (DSC-kutsut)
· Track Buddy (Seuraa kaveria)
· Contacts list (Yhteystietoluettelo)

DSC calls (DSC-kutsut)
Tästä valikosta pääsee käsiksi neljään kutsutyyppiin ja niihin liittyviin valintoihin.
Henkilöt Tätä käytetään lähetettäessä kutsu yksittäiselle alukselle. Kutsu voidaan käynnistää joko valitsemalla alus CONTACTS (Yhteystiedot) -luettelosta, syöttämällä uuden aluksen MMSItunnus kohdassa MMSI (MANUAL) tai valitsemalla alus RECENT (Viimeisimmät) -luettelosta. Kun näyttöön aukeaa SEND TO (Lähetä kohteeseen) -sivu, voit valita keskustelulle käytettävän kanavan kiertämällä kanavanvalintanuppia.
Distress (Hätä) Hätävalikkoon pääsee DSC Calls (DSC-kutsut) -valikon kautta tai suoraan painamalla lyhyesti radion etupaneelissa olevaa Distress (Hätä) -painiketta. Hätäkutsun syy on valittava luettelosta. Kutsun vastaanottavat radiot näkevät syyn.

32 |

DSC-kutsuvalikko | Link-9-käyttöopas

Kun hätäkutsu on lähetetty, radio odottaa kuittausta.

Hätäkutsu lähetetään automaattisesti uudelleen 3,5­4,5 minuutin välein, kunnes sille saadaan kuittaus.
Käyttäjä voi valita vaihtoehtoisesti jonkin seuraavista:
RESEND (Lähetä uudelleen) (kohdassa OPTION [Asetus], mihin pääsee painamalla valikko/DSC-painiketta). Lähettää hätäkutsun uudelleen välittömästi.
PAUSE (Tauota) (kohdassa OPTION [Asetus], mihin pääsee painamalla valikko/DSC-painiketta). Pysäyttää hätäkutsun automaattisen uudelleenlähetyksen ajastimen.
CANCEL (Peruuta) (paina X-painiketta). Peruuttaa hätäkutsun.
Kun hätäkutsun peruutus lähetetään, näytössä näkyy teksti PTT --> REASON (Syy). Tämä kehottaa käyttäjää ilmoittamaan peruutuksen syyn.

Kun hätäkutsulle on saatu kuittaus, hälytys on hiljennettävä ja hädän syy ilmoitettava selkeästi painamalla mikrofonin tangenttia ja puhumalla.
Seuraavat tiedot (jos saatavilla) sisältyvät hätäkutsuun:
· hädän laatu (jos valittu)
· sijaintitiedot (viimeisin GPS-sijainti tai manuaalisesti syötetty sijainti pidetään 23,5 tuntia tai virran katkaisemiseen asti).

Group (Ryhmä) Tällä toiminnolla voidaan lähettää viesti usean aluksen ryhmälle, jonka kaikilla aluksilla on sama Group Call ID (GCID) -ryhmäkutsutunnus.
Kutsu voidaan käynnistää valitsemalla ryhmä ryhmäluettelosta,

DSC-kutsuvalikko | Link-9-käyttöopas

| 33

syöttämällä uusi GCID-ryhmäkutsutunnus tai valitsemalla ryhmä RECENT (Viimeisimmät) -luettelosta.
Kun näyttöön aukeaa SEND TO (Lähetä kohteeseen) -sivu, voit valita keskustelulle käytettävän kanavan kiertämällä kanavanvalintanuppia.

All ships (Kaikki laivat) Tällä toiminnolla voidaan lähettää kutsu KAIKILLE kantoalueella oleville DSC-varustetuille aluksille. Toiminto on hyvin samankaltainen kuin hätäkutsu. Kutsun syy on valittava. Se voi olla joko SAFETY (Varoitus) tai URGENCY (Pika).
Kun näyttöön aukeaa SEND TO (Lähetä kohteeseen) -sivu, voit valita keskustelulle käytettävän kanavan kiertämällä kanavanvalintanuppia.

Call logs (Kutsulokit) Näyttää tietueen lähetetyistä (SENT), vastaanotetuista (RECEIVED) ja hätäkutsuista (DISTRESS).

POS request (POS-pyyntö) Tällä toiminnolla voidaan lähettää toiselle alukselle sijaintipyyntö. Kutsu voidaan käynnistää joko valitsemalla alus CONTACTS (Yhteystiedot) -luettelosta, syöttämällä uuden aluksen MMSItunnus kohdassa MMSI (MANUAL) tai valitsemalla alus RECENT (Viimeisimmät) -luettelosta.
Koska toiminto ei vaadi puheyhteyttä, alusten välistä kanavaa ei voi valita.

POS report (POS-raportti) Tällä toiminnolla voidaan lähettää sijaintiraportti kutsutulle alukselle.

DSC test (DSC-testi) Tällä toiminnolla voidaan lähettää toiselle alukselle testikutsu. Kutsu voidaan käynnistää joko valitsemalla alus CONTACTS (Yhteystiedot) -luettelosta, syöttämällä uuden aluksen MMSI-tunnus kohdassa MMSI (MANUAL) tai valitsemalla alus RECENT (Viimeisimmät) -luettelosta.
Keskustelukanavaa ei voi valita.

34 |

MMSI/GPS Näyttää syötetyn MMSI-numeron ja GPS-sijaintitiedot.
DSC-kutsuvalikko | Link-9-käyttöopas

Track buddy (Seuraa kaveria)
DSC-painikkeen lyhyt painallus: Track Buddy -toiminnon käyttö.
Voit lähettää toistuvan sijaintipyynnön enintään viidelle Contacts (Yhteystiedot) -luettelon alukselle. Toistovälin voi määrittää. Kaveriluettelo tallentuu muistiin, ja seurannan voi kytkeä käyttöön ja pois käytöstä tarpeen mukaan.

Select buddy (Valitse kaveri) Näyttää jo olemassa olevat kaverit. Täällä voit myös lisätä uusia. Jo kaveriluettelossa olevan kaverin valitseminen poistaa kyseisen kaverin.

Kohdassa ADD/UPDATE BUDDY (Lisää/päivitä kaveri) voit tarkastella koko yhteystietoluetteloa ja valita, kenet lisätään seurattavaksi.

Start / Stop tracking (Aloita / Lopeta seuraaminen)
Kun valitset START TRACKING (Aloita seuraaminen) -valinnan, laite alkaa seurata niitä kavereita, joiden seuranta on kytketty käyttöön (ON) Track buddy (Seuraa kaveria) -luettelossa. Radion näytössä näkyy, mitä kaveria kutsutaan parhaillaan. Jos kuittausta ei tule, radio yrittää kutsua uudelleen muutaman sekunnin kuluttua. Uusia yrityksiä tehdään vain yksi seurantaväliä kohden. Jos seuranta on jo käynnissä, START TRACKING (Aloita seuraaminen) -tekstin tilalla lukee STOP TRACKING (Lopeta seuraaminen).

Interval (Aikaväli)

Kavereille lähetettävien seurantakutsujen väliksi voidaan valita 5, 15,

30 ja 60 minuuttia.

DSC-kutsuvalikko | Link-9-käyttöopas

| 35

Contacts (Yhteystiedot)
Käytetään yksittäisten yhteystietojen ja ryhmien hallintaan ja kutsumiseen.
View/Add Contact (Näytä/lisää kontakti) Tänne voit tallentaa DSC-toiminnolla säännöllisesti kutsumiesi alusten nimet ja niiden MMSI-tunnukset. Enimmäismäärä on 50. Yhteystiedot tallennetaan nimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Voit luoda uuden yhteystiedon valitsemalla ADD NEW (Lisää uusi). Kun valitset yhteystietoluettelosta nimen, voit joko tehdä DSCkutsun tai sijaintipyynnön, muokata yhteystietoa tai poistaa sen.
View/Add Group (Näytä/lisää ryhmä) Tämän toiminnon avulla voit luoda, muokata tai poistaa alusryhmiä. Enimmäismäärä on 20, ja ne tallennetaan aakkosjärjestyksessä. Ryhmän luomiseen vaaditaan vain nimi ja Group Call ID (GCID) -ryhmäkutsutunnus. GCID-tunnus alkaa aina numerolla 0. Loput numerot ovat käyttäjän valittavissa. Kaikissa saman ryhmän aluksissa on oltava sopiva DSC-radio, johon syötetään sama GCID-tunnus. Jos valitset ryhmäluettelosta valmiin ryhmän nimen, voit muokata kyseistä ryhmää, poistaa sen tai lähettää sille kutsun.
¼¼ Huomautus: kun tähän luetteloon lisätään ryhmä, radio alkaa reagoida ryhmäkutsuihin, jotka on tehty sellaisella radiolla, jonka muistissa on sama ryhmänumero.

36 |

DSC-kutsuvalikko | Link-9-käyttöopas

4

AIS-valikko
! Varoitus: Tähän radioon on syötettävä kelvolliset GPS-tiedot, ennen kuin AIS-toimintoja voidaan käyttää. Plotterin PPI-toiminto ei näytä kohteita oikein, jos GPS-tiedot ovat väärin.

Tietoa AIS-järjestelmästä
Merenkulussa käytetty automaattinen tunnistusjärjestelmä AIS (Automatic Identification System) on alusten sijainti- ja muiden tietojen raportointijärjestelmä. AIS-järjestelmää käyttävä alus pystyy jakamaan sijainti-, nopeus-, kulkusuunta- ja tunnistustietoja automaattisesti ja dynaamisesti muiden AIS-järjestelmällä varustettujen alusten kanssa sekä päivittämään niitä. Sijainti on peräisin GPS-järjestelmästä ja alukset viestivät toisilleen digitaalisilla VHF-lähetyksillä.
AIS-laitteita on monta eri tyyppiä.
· Luokka A Alukseen asennettu AIS-lähetin-vastaanotin, joka käyttää SOTDMAtekniikkaa. Suurille kaupallisille aluksille suunnattu SOTDMA edellyttää, että lähetin-vastaanotin pitää muistissaan jatkuvasti päivittyvää paikkakarttaa siten, että sillä on ennakkotietoa paikoista, joissa se voi lähettää tietoja. SOTDMA-lähetin-vastaanottimet ilmoittavat sitten ennakkoon lähetyksensä eli varaavat lähetyspaikan. Tämän takia SOTDMA-lähetykset ovat etusijalla AISjärjestelmässä. Tämä saavutetaan kahdella jatkuvassa toiminnassa olevalla vastaanottimella. Luokan A laitteissa pitää olla integroitu näyttö, lähetysteho 12,5 W ja liitäntämahdollisuus aluksen useisiin järjestelmiin, ja niissä on oltava edistyksellinen ominaisuuksien ja toimintojen valikoima. Oletuslähetystaajuus on muutaman sekunnin välein. AIS Luokka A -tyypin kanssa yhteensopivat laitteet vastaanottavat kaiken tyyppisiä AIS-viestejä.
· Luokka B Alukseen asennettu AIS-lähetin-vastaanotin, joka käyttää joko carrier-sense time-division multiple-access (CSTDMA)- tai SOTDMAtekniikkaa; tällä hetkellä luokalle B on kaksi erillistä IMO-määritystä. Suunnattu kevyempien kaupallisten ja huvialusten markkinoille. CSTDMA-lähetin-vastaanottimet kuuntelevat korttipaikkaa välittömästi ennen lähetystä ja etsivät paikkaa, jossa paikan "kohina" on sama tai samanlainen kuin taustamelu, mikä osoittaa, että toinen AIS-laite ei käytä paikkaa. Luokan B lähetystehona on 2 W eikä niissä tarvitse olla integroitua näyttöä. Luokan B laitteet voidaan liittää

AIS-valikko | Link-9-käyttöopas

| 37

useimpiin näyttöjärjestelmiin, joissa vastaanotetut viestit näytetään luetteloina tai karttojen päällä. Oletuslähetystaajuus on yleensä 30 sekunnin välein, mutta sitä voidaan muuttaa aluksen nopeuden tai tukiasemien ohjeiden mukaan. Luokka B -tyypin vakiolaite edellyttää integroitua GPS:ää ja tiettyjä LED-merkkivaloja. Luokan B laitteet vastaanottavat kaiken tyyppisiä AIS-viestejä.
· AIS-tukiasemat. VTS-alusliikennejärjestelmät käyttävät AIStukiasemia AIS-lähetin-vastaanottimien lähettämän sisällön valvontaan ja ohjaukseen.
· Navigointiohjeiden (AtoN) lähetin-vastaanottimet. AtoN-lähetinvastaanottimet on kiinnitetty poijuihin tai muihin laivaliikenteelle vaarallisiin paikkoihin. Ne lähettävät sijaintitietonsa lähellä oleviin aluksiin.
· AIS-vastaanottimet. AIS-vastaanottimet vastaanottavat yleensä lähetyksiä luokan A lähetin-vastaanottimilta, luokan B lähetinvastaanottimilta, AtoN-lähetin-vastaanottimilta ja AIS-tukiasemilta, mutteivät lähetä tietoa aluksista, joihin ne on asennettu.
Tässä radiossa on ainoastaan AIS-vastaanotintoiminto.

AIS-vastaanottimen käyttö
Jos aluksesi radion kantama-alueella on muita aluksia, joihin on asennettu AIS-lähetin-vastaanotin, näet niiden tiedot AISplotterinäytössä. Nämä tiedot toistetaan myös NMEA-porteissa, jotta ne voidaan näyttää yhteensopivassa karttaplotterissa/ monitoiminäytössä.
Tarkempaa tietoa karttaplotterin määrittämisestä ja AISvastaanottimen toimintojen hyödyntämisestä on karttaplotterin käyttöoppaassa.
Jos käytät PC-tietokoneella toimivaa karttaohjelmistoa, lisätietoa AIS-tietojen näyttämisestä ja asetusten määrityksestä on kyseisen ohjelmiston ohjeissa.

AIS-tiedot ja -näyttö

! Varoitus: Kaikki alukset eivät lähetä AIS-tietoja, joten kaikkia aluksia ei näytetä tai luetella seuraavissa AIS-näytöissä.

AIS-alustiedot voidaan näyttää radion LCD-näytöllä: 1. AIS/IC-painikkeen lyhyt painallus: näytä AIS-plotterinäyttö.

38 |

¼¼ Huomautus: sinulla pitää olla sijainnin leveys-/pituusastetiedot, jotta kohteet näytetään plotterin PPI:ssä.
AIS-valikko | Link-9-käyttöopas

2. AIS-kohteen tiedot näkyvät näytön vasemmassa reunassa. Näytössä näkyy jo aluksen nimi tai MMSI-tunniste (jos tiedot ovat saatavana) riippuen asetuksesta, jonka valitsit osiossa "AIS-tietojen näyttömuoto (AIS DISPLAY)" Lisäksi näkyviin tulee kohteen suuntima ja etäisyys.
¼¼ Huomautus: AIS-kohteiden näyttämisessä saattaa kestää jonkin aikaa.
3. LCD-näytön oikealla puolella oleva yksinkertainen plotteri PPI näyttää AIS-kohteiden maantieteellisen sijainnin suhteessa omaan sijaintiisi, joka on plotterin PPI:n keskellä.
4. Painamalla lähennä (TRI)- tai loitonna (Scan) -painikkeita voit muuttaa plotterin asteikkoa. Käytettävissä olevat asteikot ovat 1, 2, 4, 8, 16, 32 nm.
5. Painamalla AIS/IC-painiketta uudelleen voit muuttaa näytön T/CPA Approach -näytöksi.
6. Kiertämällä nuppia voit korostaa jonkin plotterinäytössä näkyvän AIS-kohteen. Valitun kohteen kohdesymboli näkyy täytettynä.

7. ENT-näppäintä painamalla voit näyttää korostetun kohteen täydet tiedot, joita ovat MMSI, aluksen nimi, etäisyys, suuntima, suunta, ROT, COG, SOG, tila ja aluksen muut tiedot.

AIS-valikko | Link-9-käyttöopas

| 39

T/CPA approach -näyttö
1. Paina AIS-tilassa AIS/IC-painiketta uudelleen siirtyäksesi AISvakionäytön ja T/CPA Approach -näytön välillä.
2. TCPA Approach -tilassa lähestyvän AIS-kohteen tiedot näkyvät vasemmalla puolella ja sen maantieteellinen sijainti plotterin PPI:ssä.
3. Zoomausasteikoksi valitaan automaattisesti paras asteikko vasemmalla puolella olevan valitun kohteen mukaan.
4. Valitse kohde painamalla +/­ -painiketta tai kiertämällä CH-nuppia, näytä kohteen tiedot painamalla ENT-painiketta tai palaa edelliseen näyttöön painamalla X-painiketta.
¼¼ Huomautus: Jos radio havaitsee TCPA- tai CPA-kriteerien täyttymisen, T/CPA Approach Alert (T/CPA-lähestymisvaroitus) -näyttö avautuu automaattisesti ja hälytysäänimerkki kuuluu. Lopeta hälytys painamalla X-painiketta. Hälytys kuuluu uudelleen minuutin kuluttua, jos AIS-hälytystä ei ole kuitattu.

Plotterin symbolit ja niiden selitykset Aluksesi on aina plotterinäytön keskellä. Aluksesi merkkinä on täytetty ympyrä, jonka pieni viiva näyttää suuntimasi suhteessa pohjoiseen.
Muiden alusten tai kohteiden merkkinä plotterinäytöllä on vinoneliö. Nämä ovat aluksen ympärillä olevia kohteita, jotka ovat nykyisen zoomausetäisyysasetuksen alueella. Pieni viiva merkitsee kohteiden suuntimaa.
Kun kohde on valittuna, sen merkkinä on täytetty vinoneliö.

Esimerkkejä: Sinä ja kohdealus kuljette poispäin toisistanne. Sinä ja kohdealus kuljette kohti toisianne.
¼¼ Huomautus: AIS-tilassa yksiköksi voi valita vain meripeninkulmat.

40 |

AIS-valikko | Link-9-käyttöopas

5

Haileri/sumusireeni
Soveltuvan kuulutuskaiuttimen pitää olla liitettynä haileriin, ennen kuin HAILER (Haileri)- tai FOG HORN (Sumusireeni) -toimintoja voidaan käyttää.

Haileritoiminnon käyttäminen
Haileritoiminnolla voit tehdä ilmoituksen suurella äänenvoimakkuudella kuulutuskaiuttimen kautta ihmisille tai aluksille mikrofonia käyttämällä.
Haileritoimintoon kuuluu myös LISTEN (Kuuntelu) -tila, jossa kuulutuskaiutin toimii mikrofonina vastausten kuuntelemista varten pääradiossa.

1. AIS/IC-painikkeen pitkä painallus: siirry IC-tilaan.

2. Valitse HAILER ja paina ENT-painiketta. · Paina tangenttia ja puhu hailerin kautta. Säädä äänenvoimakkuutta
kiertämällä äänenvoimakkuuden nuppia. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain, kun tangenttia painetaan.
· Vapauta tangentti ja kuuntele vastauksia.
· Palaa normaaliin radion toimintatilaan painamalla X-painiketta.

Haileri/sumusireeni | Link-9-käyttöopas

| 41

Sumusireenin käyttäminen
Sumusireeni toistaa tiettyjä kansainvälisten standardien mukaisia sumusireeniääniä kuulutuskaiuttimesta valitusta tilasta riippuen.
1. AIS/IC-painikkeen pitkä painallus: siirry haileritilaan.
2. Valitse FOG HORN (Sumusireeni) ja paina ENT-painiketta. Valittavana on kahdeksan kansainvälisesti tunnustettua sumusireeniääntä ja ajoitusta:

HORN

Torviäänimerkki

UNDERWAY 1 pitkä äänimerkki

STOP

2 pitkää äänimerkkiä

SAIL

1 pitkä, 2 lyhyttä

ANCHOR 1 pitkä uikkuääni

TOW

1 pitkä, 3 lyhyttä

AGROUND Uikkuäänisarja

SIREN

Sireeniäänimerkki

Manuaalinen käyttö
Automaattisesti 2 minuutin välein
Automaattisesti 2 minuutin välein
Automaattisesti 2 minuutin välein
Automaattisesti 2 minuutin välein
Automaattisesti 2 minuutin välein
Automaattisesti 2 minuutin välein
Manuaalinen käyttö

· Selaa valikkoa ja valitse sumusireenityyppi. Aloita sitten valittu sumusireeniääni painamalla ENT-painiketta. Kaikki paitsi HORN ja SIREN toistuvat automaattisesti.
· Sumusireeni toistuu automaattisesti noin kahden minuutin välein, kunnes keskeytät toiston painamalla X-painiketta. Kun sumusireenisignaalia ei toisteta, järjestelmä on kuuntelutilassa.
· Jos haluat toistaa HORN- tai SIREN-äänen, valitse haluamasi ääni ja paina ENT-painiketta pitkään. Ääni toistuu niin kauan kun ENTpainiketta painetaan. Sen jälkeen voit myös käyttää tangenttia ja puhua hailerin kautta.
· Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä äänenvoimakkuuden nuppia, kun sumusireenisignaalia toistetaan.
· Palaa normaaliin radion toimintatilaan painamalla X-painiketta.

42 |

Haileri/sumusireeni | Link-9-käyttöopas

6

Omat kanavat
MY CHANNELS (Omat kanavat) -sivulle pääsee painamalla kanavanvalintanuppia pitkään. Tältä sivulta pääsee nopeasti useasti käytetyille kanaville. Kun sivu avataan ensimmäisen kerran, näytetään luettelo kaikista kanavista, joista voi valita halutut kanavat pikasiirtymistä varten.

Kun sivu avataan tämän jälkeen, vain valitut kanavat näytetään. Kun jokin kanavista valitaan, sivu sulkeutuu ja radio siirtyy kyseiselle kanavalle välittömästi.

Käytössä olevia pikavalintakanavia voi muokata kohdasta EDIT MY CHANNELS (Muokkaa omia kanavia).
¼¼ Huomautus: Tämän luettelon kanavia käytetään myös joissakin skannausvalinnoissa. MY CHANNELS (Omat kanavat) -luetteloa pääsee muokkaamaan myös SCAN (Skannaus) -valikon kautta.

Omat kanavat | Link-9-käyttöopas

| 43

7

Pikavalinnat
Shortcuts (Pikavalinnat) -sivulle pääsee painamalla VOL/SQL-nuppia pitkään. Tältä sivulta pääsee nopeasti useasti käytettyihin asetuksiin. Sivulta löytyvät pikavalinnat määräytyvät kohdassa ADD/EDIT SHORTCUTS (Lisää/muokkaa pikavalintoja) tehtyjen valintojen perusteella.
Add/Edit shortcuts (Lisää/muokkaa pikavalintoja) Voit valita luettelosta, mitkä valikon vaihtoehdot lisätään pikavalinnoiksi:

¼¼ Huomautus: MY VHF (Oma VHF) -sivu on käytettävissä vain pikavalinnan kautta. Siihen ei pääse minkään muun valikon kautta. Sen ainoa tarkoitus on näyttää radiotietoja yhdessä nopeasti avattavassa sijainnissa. Se näyttää tietoja MMSI-numerosta, GPS-tietojen tilasta ja aluksen kutsutunnuksesta (jos annettu).
Kun halutut pikavalinnat on valittu, niihin pääsee siirtymään suoraan Shortcuts (Pikavalinnat) -sivulta.

44 |

Pikavalinnat | Link-9-käyttöopas

8

Asennus
Tämä Lowrance DSC -VHF-radio on suunniteltu luomaan digitaalinen merihätäkutsu etsintöjen ja pelastustoimien helpottamiseksi. Jotta radio toimisi turvalaitteena tehokkaasti, sitä on käytettävä aina maalla olevan meri-VHF-kanavaa 70 hyödyntävän hätä- ja turvallisuuspäivystysjärjestelmän kantoalueella. Kantoalue saattaa vaihdella alueittain, mutta normaalioloissa se on noin 20 merimailia.

Tarkistuslista
Pakkauksessa tulee olla mukana seuraavat osat. Tarkista osat ennen asennuksen aloittamista ja ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos jotain puuttuu.
¼¼ Huomautus: VHF-antenni ei sisälly toimitukseen. Pyydä Lowrance-jälleenmyyjältä neuvoja asennukseesi parhaiten soveltuvan antennin valinnassa:

2

1

3

www.bandg.com | www.simrad-yachting.com | www.lowrance.cobbbmaaannndddggg...cccooommm

EEEENNNNGGGLLLGIIISSSLHHHIIIISnnnHUssstttaaaslllllleaaaVrtttHiiioooGFnnnRuMMMAidaaaDnnneIOuuuaaalll
12

5

7 4

9 6

10 11
8

1. VHF-radio 2. Irrotettava mikrofoni 3. Asennusteline 4. Tiiviste upotettuun asennukseen 5. Aurinkosuoja 6. Telineen nupit 7. Kehyksen reunus 8. Vaihtosulake, 8 A (3 AG) 9. Laipiokiinnike mikrofonille
Asennus | Link-9-käyttöopas

| 45

10. 2 kpl 3,5 x 20 mm, ruostumaton teräs, matalakupukantainen ristipääruuvi
11. 8 kpl 4 x 25 mm, ruostumaton teräs, matalakupukantainen ristipääruuvi
12. Asiakirjat: käyttöopas, takuukortti, kiinnitysmalli.
Asennustavat
Radion voi asentaa kahdella tavalla. · Telinekiinnitys:
Mukana toimitetun asennustelineen avulla radio voidaan asentaa minkä tahansa vaakasuuntaisen pinnan päälle tai alle. Radion voi irrottaa telineestä säilytystä varten, ja sen katselukulmaa voi säätää. · Tasoasennus: Radio asennetaan syvennykseen, jolloin siitä näkyy ainoastaan etupaneeli. Asennus on kiinteä, eikä katselukulmaa voi muuttaa.
Sopivan asennuspaikan valinta
Valitsitpa kumman asennustavan tahansa, huomioi seuraavat asiat ennen poraamista tai leikkaamista. Valitun asennuspaikan on täytettävä seuraavat kriteerit: · etäisyys VHF-antennista vähintään 1 m (3 jalkaa) · helppo pääsy radion takapaneeliin 12 V:n DC-virtalähteen, antennin ja mahdollisten verkkojen liittämisen vuoksi · etäisyys kompassista vähintään 45 cm (1,5 jalkaa), jottei kompassille aiheudu magneettisia häiriöitä · riittävästi tilaa radion lähellä mikrofonin laippakiinnikkeen asennusta varten · helppo pääsy etupaneelin säätimiin. · Jos laitetta on tarkoitus käyttää sisäänrakennetun GPS-antennin kanssa, se on sijoitettava GPS-vastaanoton kannalta parhaaseen mahdolliseen paikkaan, katso kohta "Huomioon otettavaa sisäänrakennetun GPS:n käytössä" sivulla 47.
Katselukulma VHF-radiossa on suuri LCD-näyttö, jonka ihanteellinen katselukulma on noin +/­ 20 astetta. Varmista, että radiolle valittu asennuspaikka mahdollistaa näytön tarkastelemisen soveltuvalta alueelta. Ihanteellinen tilanne on, että käyttäjä on joko suoraan näytön edessä tai enintään +/­ 20 astetta tästä.

46 |

Asennus | Link-9-käyttöopas

¼¼ Huomautus: jos et ole varma, kytke radioon väliaikaisesti virta ja varmista, että sijainti on hyvä.

20°

20°

20°

20°

Huomioon otettavaa sisäänrakennetun GPS:n käytössä 1. Sisäänrakennettu GPS asennetaan radion etupuolelle kaiuttimen
yläpuolelle. 2. Jos aiot käyttää radion sisäänrakennettua GPS-antennia, asenna laite
paikkaan, jossa GPS-vastaanotto on paras mahdollinen. 3. Radion ja taivaan välissä ei saa olla metallisia tai suuria esteitä. Mitä
enemmän esteitä niiden välissä on, sitä heikomman GPS-signaalin antenni vastaanottaa. 4. Jos radio asennetaan metalliseoksesta tai rautapitoisesta metallista valmistettuun veneeseen tai kannen alle, on suositeltavaa käyttää ulkoista GPS-antennia. Kysy tarvittaessa neuvoa asiantuntijalta.
Telineasennus Asennusteline mahdollistaa radion kallistamisen 20 astetta. Varmista, että valitun asennuspaikan katselu- ja käyttöolot ovat asianmukaiset.

1. Aseta teline valittuun asennuskohtaan ja merkkaa ruuvireikien paikat asennuspinnalle pehmeällä lyijykynällä.

2. Käytä ruuvireikien (4 kpl) poraamiseen 3 millimetrin (1/8 tuuman) poranterää.

Asennus | Link-9-käyttöopas

| 47

3. Ruuvaa teline kiinni asennuskohtaan ristipäisellä ruuvitaltalla ja mukana toimitetuilla 4 x 25 mm:n itsekiertyvillä ruuveilla.
4. Asenna radio telineeseen. 5. Aseta telineen nupit reikien läpi ja kiristä ne siten, että ne pitävät
radion halutussa katselukulmassa. 6. Aseta kehyslistat radion etuosaan, jotta ne peittävät
tasoasennukseen varatut ruuvireiät.
Tasoasennus 1. Teippaa asennusmalli valittuun asennuskohtaan. 2. Leikkaa mustalla yhtenäisellä viivalla merkitty alue irti (katkoviiva
merkkaa koko sitä aluetta, minkä radion etupaneeli peittää asennuksen jälkeen). 3. Käytä ruuvireikien (4 kpl) poraamiseen 2,5 millimetrin (3/32 tuuman) poranterää. 4. Irrota asennusmalli. 5. Kiinnitä tiiviste radioon. 6. Työnnä radio aukkoon. 7. Ruuvaa radio kiinni asennuskohtaan ristipäisellä ruuvitaltalla ja mukana toimitetuilla 3,5 x 20 mm:n itsekiertyvillä ruuveilla. 8. Asenna kehyslistat peittämään 4 kiinnitysruuvia.

Mikrofonin laipiokiinnikkeen asentaminen 1. Pidä mikrofonin laipiokiinnikettä halutussa kohdassa ja merkitse
ruuvireikien paikat asennuspintaan.
¼¼ Huomautus: varmista, että mikrofonin kierteinen kaapeli yltää asen-

48 |

Asennus | Link-9-käyttöopas

nuspaikkaan helposti ENNEN poraamista. 2. Käytä ruuvireikien (2 kpl) poraamiseen 2,5 millimetrin (3/32 tuuman)
poranterää. 3. Ruuvaa mikrofonin kiinnike kiinni asennuskohtaan ristipäisellä
ruuvitaltalla ja mukana toimitetuilla 3,5 x 20 mm:n itsekiertyvillä ruuveilla.
4. Ripusta mikrofoni kiinnikkeeseen.
Asenna ulkoinen GPS-500-antenni (lisävaruste) GPS-antennia ei suositella asennettavaksi mastoon, jossa aluksen liikkeet heiluttavat sitä ja saattavat näin heikentää GPS-sijainnin määrityksen tarkkuutta. Älä asenna GPS-antennia alle 1 metrin päähän lähettimestä. Asenna GPS-500 joko pylvääseen tai kovalle pinnalle ja yhdistä sitten kaapeli lähetin-vastaanottimeen. Varmista aina, että antennin valitusta sijainnista on hyvä ja esteetön näkyvyys taivaalle.

Ulkoisen GPS-500-antennin kiinnitys pylvääseen edellyttää yhden tuuman pylvästä, jossa on 14 kierrettä tuumalla. · Ruuvaa pylvässovitin pylvään kierteiseen kohtaan. · Pujota GPS-antenniin kiinnitetty kaapeli sovittimen ja pylvään läpi. · Asenna pylväs paikalleen. · Kiinnitä GPS-antenni pylvään sovittimeen kahdella pienellä ruuvilla.

Asennus | Link-9-käyttöopas

| 49

Jos haluat kiinnittää GPS-500-antennin pinta-asennuksena, valitse pinnasta tasainen ja puhdas kohta, josta on hyvä näkyvyys taivaalle. Kiinnitä antenni käyttämällä mukana toimitettua tiivistettä ja kahta pientä ruuvia. · Merkitse ja poraa kaksi kiinnitysreikää. Poraa tarvittaessa yksi lisäreikä GPS-kaapelille. · Asenna tiiviste pujottamalla kiinnitetty kaapeli ensin tiivisteen keskiosan läpi. · Ruuvaa GPS-antenni kiinni asennuspintaan.
¼¼ Huomautus: Varmista, että asennuspinta on puhdas. Siinä ei saa olla esimerkiksi likaa, vanhaa maalia tai roskia.
· Vedä GPS-kaapeli lähetin-vastaanottimeen. · Vedä kaapeli VHF-lähetin-vastaanottimen luo. Liitä samalla
jatkokaapelit tarpeen mukaan. · Kiinnitä sitten GPS-antennista tuleva johto VHF-lähetin-
vastaanottimessa olevaan GPS-liitäntään (SMA) alla kuvatulla tavalla.
Radion johtojen asentaminen Veneen virran on oltava poissa käytöstä radion kaikkia johtoja asennettaessa. Vaikka radio on suojattu virran napaisuuden vaihtumiselta, sulake palaa, jos kytkentä tehdään väärinpäin. Varmista, että kaikki käyttämättömät paljaat johtimet eristetään toisistaan, jotta oikosulkuja ei pääse syntymään. Jos käytät NMEA 2000 -liitäntää, varmista, että verkon topologiasääntöjä noudatetaan tarkasti.
! Varoitus: älä koskaan käytä radiota ilman yhdistettyä antennia. Tämä saattaa vahingoittaa lähetintä.

50 |

Asennus | Link-9-käyttöopas

Laitteen takaosasta löytyy seuraavat liitännät:

VHFantenni

Karttaplotteri GPSantenni

GPSantenni

T

4

57

T

Akku (+) 12 V DC (nom)
Akku (-)

2 1
NMEA 0183

+_

3

Kuulu-

6

tuskaiutin

8

Ulkoinen kaiutin

1. Akku ­ (MUSTA): kytke veneen negatiiviseen virtakiskoon.

2. Akku + (PUNAINEN): kytke veneen 12 V DC -virtalähteeseen kytkentätaulun tai katkaisijan kautta (toimitetaan linjaan asennettu 8 ampeerin sulake asennettuna).

3. Lisäporttiliitännät ovat seuraavat:

Johtimen väri

Kohde

Liitäntä

HARMAA

Ulkoinen kaiutin + Lisävarusteena saatavan ulkoisen kaiuttimen positiivinen napa.

HARMAA/ MUSTA

Ulkoinen kaiutin ­ Lisävarusteena saatavan ulkoisen kaiuttimen negatiivinen napa.

KELTAINEN

NMEA 0183 RX_A Karttaplotterin TX_A tai aktiivinen GPS-antenni.

VIHREÄ

NMEA 0183 RX_B Karttaplotterin TX_B tai aktiivinen GPS-antenni.

VALKOINEN NMEA 0183 TX_A Karttaplotterin RX_A.

RUSKEA

NMEA 0183 TX_B Karttaplotterin RX_B.

Asennus | Link-9-käyttöopas

| 51

SININEN

Kuulutuskaiutin + Lisävarusteena saatavan hailerin positiivinen napa.

SININEN/ MUSTA

Kuulutuskaiutin ­ Lisävarusteena saatavan hailerin negatiivinen napa.

4. Antenni: kytke meri-VHF-antenniin 50 ohmin kaapelilla, jossa on PL-259-liitin.

5. GND: Valinnainen maadoitusliitäntä. Saattaa auttaa indusoidun kohinan aiheuttamiin ongelmiin.

6. GPS-antenni (SMA): liitä ulkoiseen passiiviseen GPS-antenniin.

7. NMEA 2000 -verkkoliitäntä. Voidaan liittää NMEA 2000 -yhteensopivaan monitoiminäyttöön, jossa sisäänrakennettu GPS tai ulkoinen GPS-antenni.

8. Luurisarjan mikrofonin (taka)liitäntä: vaihtoehtoinen liitäntä irrotettavalle luurisarjan mikrofonille. Saatavana lisävarusteena oleva 1 tai 5 metrin jatkokaapeli.

¼¼ Huomautus: ulkoisen kaiuttimen, hailerin, passiivisen GPS-antennin ja plotterin kytkennät ovat valinnaisia.

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä tehtävä määritys
Kun radioon kytketään virta ensimmäisen kerran, käyttäjää kehotetaan tekemään sarja asetusvalintoja, jotta radio toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Jotkin vaiheet ovat pakollisia. Jotkin vaiheet taas ovat valinnaisia ja ne voi tehdä myöhemmin. Seuraavassa kerrotaan vaiheiden sisältö:
1. Valitse maa ja alue, jossa radiota käytetään:

2. Anna MMSI-numero, jos se on tiedossa, tai jätä tämä väliin ja siirry seuraavaan vaiheeseen. Vahvista numero antamalla se uudelleen:

52 |

Asennus | Link-9-käyttöopas

¼¼ Huomautus: MMSI-numeron voi syöttää vain kerran. MMSI-numeron vaihto edellyttää radion palauttamista Lowrance-jälleenmyyjälle.
3. Jos olet valinnut Country (Maa) -tilaksi EU, jotkin EU-alueet edellyttävät ATIS-ominaisuuden määrittämistä. Anna ATIS ID -numero. Vahvista numero antamalla se uudelleen:
4. Syötä veneen kutsutunnus, jos se on tiedossa, tai jätä tämä väliin ja siirry seuraavaan vaiheeseen:
5. Valitse GPS source (GPS-lähde):
6. Aseta alueesi aikapoikkeama. Valitse, käytetäänkö 12 vai 24 tunnin kelloa:

Asennus | Link-9-käyttöopas

| 53

MMSI ja ATIS ID MMSI on yksilöivä 9-numeroinen tunnus, ja ATIS ID on 10-numeroinen tunnus. Niitä käytetään merikäyttöön tarkoitetuissa lähetin-vastaanottimissa, joissa on DSC (Digital Selective Calling) -toiminto.
· MMSI-tunnus kulkee veneen mukana, vaikka vene myytäisiin edelleen.
· MMSI-tunnuksessa on 9 numeroa (xxxxxxxxx). MMSI-tunnuksesi ei saa alkaa numerolla 0.
· MMSI-ryhmätunnus alkaa numerolla 0, jota seuraa 8 numeroa (0xxxxxxxx).
· Rannikkoaseman MMSI-tunnus alkaa numeroilla 00, joita seuraa 7 numeroa (00xxxxxxx).
· MMSI-numeroa ei voi vaihtaa itse sen jälkeen, kun se on syötetty radioon. Tästä syystä MMSI-tunnuksen syötön yhteydessä on vahvistusnäyttö.
· ATIS ID -tunnus vaaditaan vain tietyissä EU-maissa sisävesillä liikuttaessa. Se on yleensä eri kuin oma MMSI-numerosi.
· Jos radiosi MMSI-tunnus on vaihdettava, radio on toimitettava takaisin Lowrance-jälleenmyyjälle.

ATIS VHF-lähetyksiä tekevillä veneillä on oltava ATIS (Automatic Transmitter Identification System) -tunnus liikkuessaan RAINWAT (Regional Arrangement Concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways) -sopimuksessa mukana olevien maiden sisävesillä.
RAINWAT-sopimuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön yhteisiä käytäntöjä ja sääntöjä ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseksi turvallisesti sisävesillä. Seuraavat maat ovat mukana sopimuksessa: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsekin tasavalta, Ranska, Saksa, Unkari, Luxemburg, Moldova, Montenegro, Alankomaat, Puola, Romania, Serbia, Slovakia ja Sveitsi.
Niillä sopimuksen alueilla, joilla vaaditaan VHF-radion käyttöä sisävesillä, radion on tuettava ATIS-lähetyksiä ja kyseisen toiminnon on oltava käytössä. Kun lisäät aluksesi radiolupaan yhden tai useamman ATIS-laitteen, tarvitset viranomaisen myöntämän ATISnumeron.
Jos sinulla ei ole käyttäjän MMSI-tunnusta tai ATIS ID -tunnusta, ota yhteyttä oman maasi asianmukaiseen lupaviranomaiseen. Jos et ole varma, kehen ottaa yhteyttä, kysy neuvoa Lowrance-jälleenmyyjältä.

54 |

Asennus | Link-9-käyttöopas

9

Tekniset tiedot

YLEISTÄ Virransyöttö: Nimelliskäyttöjännite: Akun alhaisen varauksen hälytys: Ylijännitesuojaus: Virrankulutus (lähetys): Virrankulutus (vastaanotto): Vaihtosulake: Lämpötila: Käytettävissä olevat kanavat: Tila: DSC-tila:
Standardit ­ EU:
Standardit ­ USA/CAN:
Standardit ­ INT: Standardit ­ AIS: Taajuusalue ­ lähetin: ­ vastaanotin: Kanavien väli: Taajuusvakavuus: Taajuudensäätö:

12 V DC -akkujärjestelmä + 13,6 V DC
10,5 V DC +/- 0,5 V > 15,8 V +/- 0,5 V  6 A @ 25 W / 1,5 A @ 1 W (12 V DC) Alle 450 mA valmiustilassa 8 A, lasityyppinen 3 AG; 32 mm ­20 ºC...+55 ºC Kansainvälinen, Yhdysvallat, Kanada, sää (maakohtainen) 16K0G3E (FM) / 16K0G2B (DSC) Luokka D (maailmanlaajuinen) kaksoisvastaanottimella (yksittäinen CH70) EN60950-1, IEC 60529, EN 60945/ IEC 60945, EN 303 843-1 V2.1.1, EN 303 843-2 V2.1.1, EN 301 025 V2.2.1, EN 303 413 V1.1.1, EN 300 698 V2.2.1 US/CAN: FCC Part 80, RSS-Gen Issue 5, RSS-182 Issue 5 AS/NZS ETSI EN 301 025 ITU-R M.1371-5
156,025 ­ 157,425 MHz 156,050 ­ 163,275 MHz 25 KHz ±5 ppm PLL

Tekniset tiedot | Link-9-käyttöopas

| 55

FYYSISET TIEDOT LCD-näyttö:
Kontrastin säätö: Taustavalon synkronointi: Taustavalo:
VHF-antennin liitin: GPS-antennin liitin: Vesitiivis: Mitat:
Paino: Kompassin turvallinen etäisyys: NMEA 0183 -portti: NMEA 0183 -tulo: NMEA 0183 -lähtö:
NMEA 2000 -portti: Ulkoinen kaiutin: Kuulutuskaiutin: Luurisarjan mikrofoni:

FSTN 256 x 160 pikseliä, mustavalkoinen Kyllä Kyllä, NMEA 2000 -verkon kautta Valkoinen LED; säädettävissä 10 tasossa; päivä- ja yötila SO-239 (50 ohm) SMA (naaras) IPx7 L = 208,3 mm x K = 107,2 mm x S = 163,4 mm ­ ilman telinettä 1,46 kg
0,5 m Kyllä RMC, GGA, GLL, GNS Kyllä, DSC (DSC-kutsulle), DSE (parannetulle sijainnille), MOB. Kyllä Kyllä ­ 4 ohm, vähintään 4 W Kyllä ­ 4 ohm, vähintään 30 W Irrotettava. Etu- tai takaliitin

OMINAISUUDET Uppoasennussarja Paikallinen/etäohjaus: Sijaintitiedustelu: Ryhmäkutsu: Kutsulokit: Kanavan nimi: Kolmen kanavan tarkkailu: Suosikkikanavien skannaus: Skannaa kaikki:

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä: 20 yksittäistä ja 10 hätä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

56 |

Tekniset tiedot | Link-9-käyttöopas

Käyttäjän ohjelmoitava MMSI: MMSI- ja nimihakemisto: Ohjelmistopäivitykset:

Kyllä Kyllä ­ 20 numeroa ja ryhmää Kyllä, NMEA 2000:n kautta

LÄHETIN

Taajuusvirhe:

± 1,5 KHz

Lähtöteho:

25 W (23 ± 2) / 1 W (0,8 ± 0,2)

Lähettimen suojaus:

Antennin avoin piiri / oikosulku

Suurin taajuuspoikkeama: ± 5

Häiriöt ja yliaallot, korkea/

matala:

 0,25 µ W

Modulaationsärö ±3 KHz:  10 %

Signaali-kohinasuhde, 3 kHz:n poikkeama:

 40 dB

Äänivaste taajuudella 1 kHz: +1...­3 dB / 6 dB/oktaavi välillä 300 Hz ­ 3 kHz

DSC TX -poikkeama ­ 1,3 K: ­ 2,1 K:

2,6 ± 0,26 KHz 4,2 ± 0,42 KHz

ATIS TX -poikkeama ­ 1,3 KHz: ­ 2,1 KHz:

1,3 ± 0,13 KHz 2,1 ± 0,21 KHz

VASTAANOTIN 12 dB SINAD-herkkyys:
20 dB SINAD-herkkyys: Naapurikanavaselektiivisyys: Häiriövaste: Keskinäismodulaation hylkäys: Jäännösmelun taso: Äänen lähtöteho:

0,25 µV (etäinen) / 0,8 µV (paikallinen) 0,35 µV
yli 70 db yli 70 db
yli 68 db yli ­40 dB ilman kohinasalpaa 2 W (8 ohm 10 %:n vääristymällä) 4 W (4 ohmin ulkoinen kaiutin)

Tekniset tiedot | Link-9-käyttöopas

| 57

SISÄÄNRAKENNETTU GPS-VASTAANOTIN

Vastaanottimen taajuus: 1 575,42 MHz

Seurantakoodi:

C/A-koodi

Kanavien lukumäärä:

72 kanavaa

Horisontaalinen tarkkuus: <10 m

Sijainnin määritysaika:

Käynnistys lämpimänä: 30 s, käynnistys kylmänä: 90 s

Sijainnin päivitysväli:

Tyypillisesti 1 sekunti

HAILERI Äänen lähtöteho:

30 W, kun vastus 4 ohm

AIS AIS-toiminto: Vastaanottimen taajuus: Tuetut AIS-tiedot:
AIS-kohteet:

Kyllä, kaksoisvastaanottimet (vain vastaanotto)
161,975 MHz (CH87) ja 162,025 MHz (CH88)
Tila, määränpää, arvioitu saapumisaika, aluksen nimi, aluksen tyyppi, kutsutunnus, MMSI-tunniste, IMO-numero, syväys / aluksen koko, aluksen sijainti, SOG/COG/ käännösnopeus/suunta
Enintään 150

¼¼ Huomautus: Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

58 |

Tekniset tiedot | Link-9-käyttöopas

10

Kanavataulukot
Seuraavat taulukot ovat viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä pidä paikkaansa kaikilla alueilla. Käyttäjän on itse varmistettava, että kanavia ja taajuuksia käytetään paikallisten säädösten mukaisesti.

EU- ja kansainvälinen kanavataulukko
Seuraava taulukko sisältää VHF-merimobiilikaistan lähetystaajuudet.
¼¼ Huomautus: jäljempänä olevat huomautukset a­zz auttavat taulukon tulkitsemisessa. (WRC-15)
¼¼ Huomautus: Seuraavassa taulukossa määritetään kanavien numerointi VHF-meriviestinnälle 25 kHz:n kanavaväliin ja usean duplex-kanavan käyttöön perustuen. Kanavien numerointi ja kaksitaajuuskanavien muuntaminen yksitaajuuskäyttöön noudattaa suosituksen ITU-R M.1084-5 liitteen 4 taulukkoja 1 ja 3. Seuraavassa taulukossa kuvataan myös harmonisoidut kanavat, joissa voidaan käyttää suosituksen ITU-R M.1842 uusimmassa versiossa määritettyjä tekniikoita. (WRC-15)

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

| 59

Lähetystaajuudet (MHz)

Kanavan tunnistenumero
01

Alukselta 156,050

Rannikkoradioasemalta
160,650

S/D/R Kanavan nimi D TELEPHONE (PUHELIN)

Rajoitukset

Huomautuksia

m)

02

156,100 160,700

D TELEPHONE (PUHELIN)

m)

03

156,150 160,750

D TELEPHONE (PUHELIN)

m)

04

156,200 160,800

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

m)

05

156,250 160,850

D PORT OPS/VTS (SATAMATOIMI/

m)

ALUSLIIKENNEPALVELU)

06

156,300 156,300

S

SAFETY (TURVALLISUUS)

f)

07

156,350 160,950

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

m)

08

156,400 156,400

S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

09

156,450 156,450

S

CALLING (KUTSU)

i)

10

156,500 156,500

S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

h), q)

11

156,550 156,550

S

VTS

q)

12

156,600 156,600

S

PORT OPS/VTS (SATAMATOIMI/

ALUSLIIKENNEPALVELU)

13

156,650 156,650

S

BRIDGE COM (KOMENTOSILLAN YHTEYS)

k)

14

156,700 156,700

S

PORT OPS/VTS (SATAMATOIMI/

ALUSLIIKENNEPALVELU)

15

156,750 156,750

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

16

156,800 156,800

S

DISTRESS (HÄTÄ)

1 W g) f)

17

156,850 156,850

S

SAR

18

156,900 161,500

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

1 W g) m)

19

156,950 161,550

D SHIP-SHORE (ALUS­RANNIKKO)

t), u), v)

20

157,000 161,600

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

t), u), v)

21

157,050 161,650

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

w), y)

22

157,100 161,700

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

w), y)

23

157,150 161,750

D TELEPHONE (PUHELIN)

w), x), y)

24

157,200 161,800

D TELEPHONE (PUHELIN)

w), ww), x), y)

25

157,250 161,850

D TELEPHONE (PUHELIN)

w), ww), x), y)

26

157,300 161,900

D TELEPHONE (PUHELIN)

w), ww), x), y)

27

157,350 161,950

D TELEPHONE (PUHELIN)

z)

28

157,400 162,000

D TELEPHONE (PUHELIN)

z)

60

156,025 160,625

D TELEPHONE (PUHELIN)

m)

61

156,075 160,675

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

m)

62

156,125 160,725

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

m)

63

156,175 160,775

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

m)

64

156,225 160,825

D TELEPHONE (PUHELIN)

m)

65

156,275 160,875

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

m)

66

156,325 160,925

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

m)

60 |

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

67

156,375 156,375

68

156,425 156,425

69

156,475 156,475

71

156,575 156,575

72

156,625 156,625

73

156,675 156,675

74

156,725 156,725

75

156,775 156,775

76

156,825 156,825

77

156,875 156,875

78

156,925 161,525

79

156,975 161,575

80

157,025 161,625

81

157,075 161,675

82

157,125 161,725

83

157,175 161,775

84

157,225 161,825

85

157,275 161,875

86

157,325 161,925

87

157,375 157,375

88

157,425 157,425

1019 156,950 156,950

1020 157,000 157,000

1078 156,925 156,925

1079 156,975 156,975

2006 160,900 160,900

2019 161,550 161,550

2020 161,600 161,600

2078 161,525 161,525

2079 161,575 161,575

S

BRIDGE COM (KOMENTOSILLAN YHTEYS)

h)

S

SHIP-SHIP (ALUSTEN VÄLINEN)

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

S

SHIP-SHIP (ALUSTEN VÄLINEN)

i)

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

h), i)

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

S

SHIP-SHIP (ALUSTEN VÄLINEN)

S

SHIP-SHIP (ALUSTEN VÄLINEN)

1 W n), s) 1 W n), s)

D SHIP-SHORE (ALUS­RANNIKKO)

t), u), v)

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

t), u), v)

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

w), y)

D TELEPHONE (PUHELIN)

w), y)

D TELEPHONE (PUHELIN)

w), x), y)

D TELEPHONE (PUHELIN)

w), x), y)

D TELEPHONE (PUHELIN)

w), ww), x), y)

D TELEPHONE (PUHELIN)

w), ww), x), y)

D TELEPHONE (PUHELIN)

w), ww), x), y)

S

TELEPHONE (PUHELIN)

z)

S

TELEPHONE (PUHELIN)

z)

S

TELEPHONE (PUHELIN)

S

TELEPHONE (PUHELIN)

S

TELEPHONE (PUHELIN)

S

TELEPHONE (PUHELIN)

S

TELEPHONE (PUHELIN)

r)

S

TELEPHONE (PUHELIN)

S

TELEPHONE (PUHELIN)

S

TELEPHONE (PUHELIN)

S

TELEPHONE (PUHELIN)

Toimituksellinen huomautus: Seuraavien huomautusten numerointi on väliaikainen. Se yhtenäistetään radiosäännöstön uuden painoksen loppuvalmistelujen yhteydessä.

Taulukon huomautukset

Yleiset huomautukset:
a) Hallinnot voivat osoittaa alusten välisiä taajuuksia sekä satamatoimen ja alusliikennepalvelun taajuuksia kevyiden lentokoneiden ja helikopterien käytettäväksi viestintään alusten ja osallistuvien

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

| 61

rannikkoasemien kanssa pääasiallisesti meriliikennettä koskevissa tukitoimissa kohdissa 51.69, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77 ja 51.78 annettujen ehtojen mukaisesti. Julkisten yhteyksien kanssa jaettujen kanavien käyttö edellyttää kuitenkin etukäteen hankittua asiasta kiinnostuneen hallinnon ja sen hallinnon, johon asia vaikuttaa, välistä sopimusta.
b) Nykyisen liitteen kanavia, lukuun ottamatta kanavia 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 ja 76, voidaan käyttää myös suurnopeusdatan ja faksien lähettämiseen. Tämä edellyttää asiasta kiinnostuneen hallinnon ja sen hallinnon, johon asia vaikuttaa, välistä erityissopimusta.
c) Nykyisen liitteen kanavia, lukuun ottamatta kanavia 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 ja 76, voidaan käyttää suoratulostussähkötyksen ja datan siirtoon. Tämä edellyttää asiasta kiinnostuneen hallinnon ja sen hallinnon, johon asia vaikuttaa, välistä erityissopimusta. (WRC-12)
d) Tämän taulukon taajuuksia voidaan käyttää myös sisävesiliikenteen radioviestintään kohdan 5.226 ehtojen mukaisesti.
e) Hallinnot voivat käyttää 12,5 kHz:n kanavalomittelua siten, ettei se häiritse 25 kHz:n kanavia, suosituksen ITU-R M.1084 uusimman version mukaisesti seuraavien ehtojen täyttyessä:
· Se ei saa vaikuttaa nykyisen Liitteen merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmän, automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS) tai tiedonsiirtotaajuuksien 25 kHz:n kanaviin, varsinkaan kanaviin 06, 13, 15, 16, 17, 70, AIS 1 ja AIS 2, eikä se saa vaikuttaa näiden kanavien teknisiin ominaisuuksiin, jotka on määritetty suosituksessa ITU-R M.489-2.
· 12,5 kHz:n kanavalomittelua ja siitä seuraavia kansallisia vaatimuksia on koordinoitava niiden hallintojen kanssa, joihin ne vaikuttavat. (WRC-12)

Erityisiä huomautuksia
f ) Taajuuksia 156,300 MHz (kanava 06), 156,525 MHz (kanava 70), 156,800 MHz (kanava 16), 161,975 MHz (AIS 1) ja 162,025 MHz (AIS 2) voidaan käyttää myös ilma-alusten liikenteeseen etsintä- ja pelastustoimissa ja muissa turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. (WRC-07)
g) Kanavia 15 ja 17 voidaan käyttää myös alusten sisäiseen liikenteeseen sillä edellytyksellä, että lähetysteho on enintään 1 W. Kun näitä kanavia käytetään jonkin hallinnon aluevesillä, niiden käyttö on kyseisen hallinnon säädösten alaista.
h) Eurooppalaisella merialueella ja Kanadassa näitä taajuuksia (kanavat 10, 67 ja 73) voivat käyttää tarvittaessa myös yksittäiset hallinnot viranomaisten järjestämissä etsintä-, pelastus- ja

62 |

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

öljyntorjuntatöissä alusten, ilma-alusten ja maa-asemien väliseen liikenteeseen paikallisilla alueilla kohdissa 51.69, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77 ja 51.78 annettujen ehtojen mukaisesti.

i) Ensisijaiset kolme taajuutta huomautuksen a) mukaiseen tarkoitukseen ovat 156,450 MHz (kanava 09), 156,625 MHz (kanava 72) ja 156,675 MHz (kanava 73).

j) Kanavaa 70 käytetään ainoastaan digitaaliselektiivikutsujärjestelmän hätä- ja varoituskutsuihin sekä kutsuihin.

k) Kanava 13 on osoitettu maailmanlaajuisesti turvallisen navigoinnin viestintäkanavaksi pääasiallisesti alusten välistä navigointiliikennettä varten. Sitä voidaan käyttää myös luotsi- ja satamatoimintoihin asianomaisten hallintojen kansallisten säädösten mukaisesti.

l) Nämä kanavat (AIS 1 ja AIS 2) ovat maailmanlaajuisesti automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS) kanavia, ellei tähän tarkoitukseen ole alueellisesti osoitettu muita taajuuksia. Tällaisen käytön on oltava suosituksen ITU-RM.1371 uusimman version mukaista. (WRC-07)

m) Näitä kanavia voi käyttää yksitaajuuskanavina asianmukaisten hallintojen koordinoinnin mukaisesti. Seuraavat ehdot koskevat yksitaajuuskäyttöä:

· Alukset ja rannikkoasemat voivat käyttää näiden kanavien alempia taajuusosioita yksitaajuuskanavina.

· Lähetykset näiden kanavien ylemmillä taajuusosioilla on sallittu vain rannikkoasemille.

· Alukset voivat käyttää näiden kanavien ylempiä taajuusosioita lähetyksiin, jos hallinnot ja kansalliset säännökset sallivat sen. Häiriöitä kanaville AIS 1, AIS 2, 2027* ja 2028* on vältettävä kaikin mahdollisin varotoimin. (WRC-15)

* 1.1.2019 alkaen kanava 2027 on ASM 1 ja kanava 2028 on ASM 2.

n) AIS-järjestelmää lukuun ottamatta näiden kanavien (75 ja 76) käyttö on rajoitettu ainoastaan navigointitarkoituksiin. Kaikkea häiriötä kanavalle 16 on vältettävä ja lähtöteho rajoitettava 1 wattiin. (WRC-12)

o) (SUP ­ WRC-12)

p) Lisäksi AIS 1 ja AIS 2 -kanavia voivat käyttää matkaviestintäsatelliittipalvelut (maasta avaruuteen) AIS-lähetysten vastaanottamiseen aluksilta. (WRC-07)

q) Näitä kanavia (10 ja 11) käytettäessä on vältettävä kaikkia häiriötä kanavalle 70 kaikin mahdollisin varokeinoin. (WRC-07)

r) Tämä taajuus on varattu meriradiopalvelussa tulevien sovellusten tai järjestelmien kokeelliseen käyttöön (esimerkiksi uudet AISsovellukset, mies yli laidan -järjestelmät). Jos hallinto antaa luvan kokeelliseen käyttöön, toiminta ei saa aiheuttaa häiriöitä asemille,

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

| 63

jotka toimivat siirtyvässä tai kiinteässä radioliikenteessä tai vaatia suojaa näiltä. (WRC-12)
s) Kanavat 75 ja 76 on osoitettu myös matkaviestimien ja satelliittien väliseen liikenteeseen (maasta avaruuteen) pitkän matkan AISviestien vastaanottamiseksi aluksilta (viesti 27, ks. suosituksen ITURM.1371 uusin versio). (WRC-12)
w. Alueilla 1 ja 3:
Taajuusalueita 157,200­157,325 MHz ja 161,800­161,925 MHz (vastaavat kanavia: 24, 84, 25, 85, 26 ja 86) saa käyttää 1.1.2017 asti digitaalisesti moduloituihin lähetyksiin asiaan liittyvien hallintojen koordinoinnin mukaisesti. Näitä kanavia digitaalisesti moduloituihin lähetyksiin käyttävät asemat eivät saa aiheuttaa häiriöitä muille asemille, jotka toimivat artiklan 5 mukaisesti, eivätkä ne saa vaatia suojaa näiltä.
Taajuusalueet 157,200­157,325 MHz ja 161,800­161,925 MHz (vastaavat kanavia: 24, 84, 25, 85, 26 ja 86) ovat 1.1.2017 alkaen osoitettu suosituksen ITU-R M.2092 uusimmassa versiossa kuvatun VHF-tiedonsiirtojärjestelmän (VHF Data Exchange System, VDES) käyttöön. Myös hallinnot voivat halutessaan käyttää näitä taajuusalueita analogiseen modulaatioon suosituksen ITU-R M.1084 uusimmassa versiossa kuvatulla tavalla. Tällainen käyttö ei kuitenkaan saa aiheuttaa häiriöitä muille meriradioliikenteen asemille, jotka käyttävät digitaalisesti moduloituja lähetyksiä, eivätkä ne saa vaatia suojaa näiltä. Tällainen käyttö on myös asianmukaisten hallintojen säätelyn alaista. (WRC-15)
ww. Alueella 2 taajuusalueet 157,200­157,325 ja 161,800­161,925 MHz (vastaavat kanavia: 24, 84, 25, 85, 26 ja 86) on osoitettu digitaalisesti moduloiduille lähetyksille suosituksen ITU-R M.1842 uusimman version mukaisesti.
Taajuusalueita 157,200­157,275 ja 161,800­161,875 MHz (vastaavat kanavat: 24, 84, 25 ja 85) saa käyttää Kanadassa ja Barbadoksella 1.1.2019 alkaen digitaalisesti moduloituihin, esimerkiksi suosituksen ITU-R M.2092 uusimmassa versiossa kuvatun kaltaisiin, lähetyksiin asianmukaisten hallintojen koordinoinnin mukaisesti. (WRC-15)
x) 1.1.2017 alkaen taajuusalueet 157,125­157,325 ja 161,725­ 161,925 MHz (vastaavat kanavat: 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 ja 86) on osoitettu digitaalisesti moduloiduille lähetyksille Angolassa, Botswanassa, Lesothossa, Madagaskarilla, Malawissa, Mauritiuksella, Mosambikissa, Namibiassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Seychelleillä, Etelä-Afrikassa, Swazimaassa, Tansaniassa, Sambiassa ja Zimbabwessa.

64 |

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

1.1.2017 alkaen taajuusalueet 157,150­157,325 ja 161,750­ 161,925 MHz (vastaavat kanavia: 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 ja 86) on osoitettu Kiinassa digitaalisesti moduloiduille lähetyksille. (WRC-12)

y) Näitä kanavia voi käyttää yksitaajuuskanavina tai duplex-kanavina asianmukaisten hallintojen koordinoinnin mukaisesti. (WRC-12)

z) 1.1.2019 asti näitä kanavia voi käyttää tulevien AIS-sovellusten mahdollista testausta varten aiheuttamatta häiriöitä olemassa oleville sovelluksille ja asemille, jotka toimivat siirtyvässä tai kiinteässä radioliikenteessä, tai vaatimatta suojaa näiltä.

1.1.2019 alkaen nämä kanavat jaetaan kahdeksi simplex-kanavaksi. Kanaviksi ASM 1 ja ASM 2 osoitettuja kanavia 2027 ja 2028 käytetään sovelluskohtaisiin viesteihin (ASM) suosituksen ITU-R M.2092 uusimman version kuvauksen mukaisesti. (WRC-15)

AAA) 1.1.2019 alkaen kanavat 24, 84, 25 ja 85 voidaan yhdistää ainutlaatuiseksi duplex-kanavaksi, jonka kaistanleveys on 100 kHz, VDES-järjestelmän maanpäällisen osan käyttämiseksi suosituksen ITU-RM.2092 uusimassa versiossa kuvatun mukaisesti. (WRC-15)

mm) Lähetykset näillä kanavilla on rajoitettu rannikkoasemille. Alukset voivat käyttää näitä kanavia lähetyksiin, jos hallinnot ja kansalliset säännökset sallivat sen. Häiriöitä kanaville AIS 1, AIS 2, 2027* ja 2028* on vältettävä kaikin mahdollisin varotoimin. (WRC-15)

* 1.1.2019 alkaen kanava 2027 on ASM 1 ja kanava 2028 on ASM 2.

w1) Alueilla 1 ja 3:

1.1.2017 asti taajuusalueita 157,025­157,175 MHz ja 161,625­ 161,775 MHz (vastaavat kanavia: 80, 21, 81, 22, 82, 23 ja 83) saa käyttää digitaalisesti moduloituihin lähetyksiin asiaan liittyvien hallintojen koordinoinnin mukaisesti. Näitä kanavia digitaalisesti moduloituihin lähetyksiin käyttävät asemat eivät saa aiheuttaa häiriöitä muille asemille, jotka toimivat artiklan 5 mukaisesti, eivätkä ne saa vaatia suojaa näiltä.

1.1.2017 alkaen taajuusalueet 157,025­157,100 MHz ja 161,625­ 161,700 MHz (vastaavat kanavia: 80, 21, 81 ja 22) on osoitettu suosituksen ITU-R M.1842 uusimmassa versiossa kuvattujen useita 25 kHz:n peräkkäisiä kanavia käyttävien digitaalijärjestelmien käyttöön.

1.1.2017 alkaen taajuusalueet 157,150­157,175 MHz ja 161,750­161,775 MHz (vastaavat kanavat: 23 ja 83) on osoitettu suosituksen ITU-R M.1842 uusimmassa versiossa kuvattujen kahta 25 kHz:n peräkkäistä kanavaa käyttävien digitaalijärjestelmien käyttöön. 1.1.2017 alkaen taajuudet 157,125 MHz ja 161,725 MHz (vastaava kanava: 82) on osoitettu suosituksen ITU-R M.1842 uusimmassa versiossa kuvattujen digitaalijärjestelmien käyttöön.

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

| 65

Myös hallinnot voivat halutessaan käyttää taajuusalueita 157,025­ 157,175 MHz ja 161,625­161,775 MHz (vastaavat kanavat: 80, 21, 81, 22, 82, 23 ja 83) analogiseen modulaatioon suosituksen ITU-R M.1084 uusimmassa versiossa kuvatulla tavalla. Tällainen käyttö ei kuitenkaan saa vaatia suojaa muilta meriradioliikenteen asemilta, jotka käyttävät digitaalisesti moduloituja lähetyksiä. Tällainen käyttö on myös asianmukaisten hallintojen koordinoinnin alaista.(WRC-15)
zx) Yhdysvalloissa näitä kanavia käytetään alusten ja rannikkoasemien välisessä liikenteessä julkista radioliikennettä varten. (WRC-15)
zz) 1.1.2019 alkaen kanavia 1027, 1028, 87 ja 88 käytetään analogisina yksitaajuuskanavina luotsi- ja satamatoimintoja varten. (WRC-15)
Lähde: ITU:n radio-ohjesääntö (2016), käytetty ITU:n luvalla.

66 |

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

Yhdysvaltojen kanavataulukko

Lähetystaajuudet (MHz)

Kanavan tunnistenumero

Alukselta

Rannikkoradioasemalta

S/D/R Kanavan nimi

6

156,300 156,300

S

SAFETY (TURVALLISUUS)

8

156,400 156,400

S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

9

156,450 156,450

S

CALLING (KUTSU)

10

156,500 156,500

S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

11

156,550 156,550

S

VTS

12

156,600 156,600

S

PORT OPS/VTS (SATAMATOIMI/

ALUSLIIKENNEPALVELU)

13

156,650 156,650

S

BRIDGE COM (KOMENTOSILLAN

YHTEYS)

14

156,700 156,700

S

PORT OPS/VTS (SATAMATOIMI/

ALUSLIIKENNEPALVELU)

15

--

156,750

R

ENVIRONMENTAL (YMPÄRISTÖ)

16

156,800 156,800

S

DISTRESS (HÄTÄ)

17

156,850 156,850

S

SAR

20

157,000 161,600

D PORT OPS (SATAMATOIMI)

24

157,200 161,800

D TELEPHONE (PUHELIN)

25

157,250 161,850

D TELEPHONE (PUHELIN)

26

157,300 161,900

D TELEPHONE (PUHELIN)

27

157,350 161,950

D TELEPHONE (PUHELIN)

28

157,400 162,000

D TELEPHONE (PUHELIN)

67

156,375 156,375

S

BRIDGE COM (KOMENTOSILLAN

YHTEYS)

68

156,425 156,425

S

SHIP-SHIP (ALUSTEN VÄLINEN)

69

156,475 156,475

S

SHIP-SHIP (ALUSTEN VÄLINEN)

71

156,575 156,575

S

SHIP-SHIP (ALUSTEN VÄLINEN)

72

156,625 156,625

S

SHIP-SHIP (ALUSTEN VÄLINEN)

73

156,675 156,675

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

74

156,725 156,725

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

75

156,775 156,775

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

76

156,825 156,825

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

77

156,875 156,875

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

84

157,225 161,825

D TELEPHONE (PUHELIN)

85

157,275 161,875

D TELEPHONE (PUHELIN)

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

Rajoitukset
1 W VAIN VASTAANOTTO 1 W
1 W
1 W 1 W 1 W
| 67

86

157,325 161,925

D TELEPHONE (PUHELIN)

87

157,375 157,375

S

TELEPHONE (PUHELIN)

88

157,425 157,425

S

INTER-SHIP (LAIVOJEN VÄLINEN)

1001

156,050 156,050

S

PORT OPS/VTS (SATAMATOIMI/

ALUSLIIKENNEPALVELU)

1005

156,250 156,250

S

PORT OPS/VTS (SATAMATOIMI/

ALUSLIIKENNEPALVELU)

1007

156,350 156,350

S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

1018

156,900 156,900

S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

1019

156,950 156,950

S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

1020

157,000 157,000

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

1021

157,050 157,050

S

US COAST GRD (YHDYSVALTAIN

RANNIKKOVARTIOSTO)

1022

157,100 157,100

S

US COAST GRD (YHDYSVALTAIN

RANNIKKOVARTIOSTO)

1023

157,150 157,150

S

US COAST GRD (YHDYSVALTAIN

RANNIKKOVARTIOSTO)

1063

156,175 156,175

S

PORT OPS/VTS (SATAMATOIMI/

ALUSLIIKENNEPALVELU)

1065

156,275 156,275

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

1066

156,325 156,325

S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

1078

156,925 156,925

S

SHIP-SHIP (ALUSTEN VÄLINEN)

1079

156,975 156,975

S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

1080

157,025 157,025

S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

1081

157,075 157,075

S

RESTRICTED (RAJOITETTU)

1082

157,125 157,125

S

RESTRICTED (RAJOITETTU)

1083

157,175 157,175

S

RESTRICTED (RAJOITETTU)

Yhdysvaltojen sääkanavat

Kanavan tunnistenumero WX1 WX2 WX3 WX4 WX5 WX6 WX7

Lähetystaajuudet (MHz)

Alukselta

Rannikkoradioasemalta

--

162,550

--

162,400

--

162,475

--

162,425

--

162,450

--

162,500

--

162,525

S/D/R Kanavan nimi

R

NOAA WX1

R

NOAA WX2

R

NOAA WX3

R

NOAA WX4

R

NOAA WX5

R

NOAA WX6

R

NOAA WX7

68 |

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

Rajoitukset
VAIN VASTAANOTTO VAIN VASTAANOTTO VAIN VASTAANOTTO VAIN VASTAANOTTO VAIN VASTAANOTTO VAIN VASTAANOTTO VAIN VASTAANOTTO

KANADAN kanavataulukko

Kanavan tunnistenumero 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24 25 26 27 28 60 61
62

Taajuudet

MHz (alus)

MHz (rannikko)

S/D/R

Kanavan nimi:

156,050 160,650 D

TELEPHONE (PUHELIN)

156,100 160,700 D

TELEPHONE (PUHELIN)

156,150 160,750 D

TELEPHONE (PUHELIN)

156,200 160,800 D 156,250 160,850 D

CANADIAN CG (KANADAN RANNIKKOVARTIOSTO)
TELEPHONE (PUHELIN)

156,300 156,300 S

SAFETY (TURVALLISUUS)

156,350 160,950 D

TELEPHONE (PUHELIN)

156,400 156,400 S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

156,450 156,450 S

VTS

156,500 156,500 S

VTS

156,550 156,550 S

VTS

156,600 156,600 S 156,650 156,650 S 156,700 156,700 S 156,750 156,750 S 156,800 156,800 S

PORT OPS/VTS (SATAMATOIMI/ ALUSLIIKENNEPALVELU)
BRIDGE COM (KOMENTOSILLAN YHTEYS)
PORT OPS/VTS (SATAMATOIMI/ ALUSLIIKENNEPALVELU)
COMMERCIAL (KAUPALLINEN)
DISTRESS (HÄTÄ)

156,850 156,850 S

SAR

156,900 161,500 D

TELEPHONE (PUHELIN)

156,950 161,550 D

CANADIAN CG (KANADAN RANNIKKOVARTIOSTO)

157,000 161,600 D 157,050 161,650 D 157,100 161,700 D

CANADIAN CG (KANADAN RANNIKKOVARTIOSTO)
CANADIAN CG (KANADAN RANNIKKOVARTIOSTO)
TELEPHONE (PUHELIN)

157,150 161,750 D

TELEPHONE (PUHELIN)

157,200 161,800 D

TELEPHONE (PUHELIN)

157,250 161,850 D

TELEPHONE (PUHELIN)

157,300 161,900 D

TELEPHONE (PUHELIN)

157,350 161,950 D

TELEPHONE (PUHELIN)

157,400 162,000 D

TELEPHONE (PUHELIN)

156,025 160,625 D

TELEPHONE (PUHELIN)

156,075 160,675 D

CANADIAN CG (KANADAN RANNIKKOVARTIOSTO)

156,125 160,725 D

CANADIAN CG (KANADAN RANNIKKOVARTIOSTO)

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

RAJOITUKSET
1 W 1 W 1 W 1 W
| 69

63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
83
84 85 86 87 88 1001 1005
1007 1018 1019
1020 1021 1022
1024 1025 1026 1027
70 |

156,175 160,775 D

TELEPHONE (PUHELIN)

156,225 160,825 D

TELEPHONE (PUHELIN)

156,275 160,875 D

TELEPHONE (PUHELIN)

156,325 160,925 D

TELEPHONE (PUHELIN)

156,375 156,375 S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

156,425 156,425 S

SHIP-SHIP (ALUSTEN VÄLINEN)

156,475 156,475 S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

156,575 156,575 S

VTS

156,625 156,625 S

SHIP-SHIP (ALUSTEN VÄLINEN)

156,675 156,675 S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

156,725 156,725 S

VTS

156,775 156,775 S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

1 W

156,825 156,825 S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

1 W

156,875 156,875 S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

1 W

156,925 161,525 D

TELEPHONE (PUHELIN)

156,975 161,575 D

TELEPHONE (PUHELIN)

157,025 161,625 D

TELEPHONE (PUHELIN)

157,075 161,675 D

TELEPHONE (PUHELIN)

157,125 161,725 D 157,175 161,775 D 157,225 161,825 D

CANADIAN CG (KANADAN RANNIKKOVARTIOSTO)
CANADIAN CG (KANADAN RANNIKKOVARTIOSTO)
TELEPHONE (PUHELIN)

157,275 161,875 D

TELEPHONE (PUHELIN)

157,325 161,925 D

TELEPHONE (PUHELIN)

157,375 157,375 S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

157,425 157,425 S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

156,050 156,050 S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

156,250 156,250 S 156,350 156,350 S

PORT OPS/VTS (SATAMATOIMI/ ALUSLIIKENNEPALVELU)
COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

156,900 156,900 S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

156,950 156,950 S 157,000 157,000 S

CANADIAN CG (KANADAN RANNIKKOVARTIOSTO)
PORT OPS (SATAMATOIMI)

157,050 157,050 S

RESTRICTED (RAJOITETTU)

157,100 157,100 S 157,200 157,200 S

CANADIAN CG (KANADAN RANNIKKOVARTIOSTO)
PORT OPS (SATAMATOIMI)

157,250 157,250 S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

157,300 157,300 S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

157,350 157,350 S

CANADIAN CG (KANADAN RANNIKKOVARTIOSTO)

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

1061

156,075 156,075 S

CANADIAN CG (KANADAN

RANNIKKOVARTIOSTO)

1062

156,125 156,125 S

CANADIAN CG (KANADAN

RANNIKKOVARTIOSTO)

1063

156,175 156,175 S

TELEPHONE (PUHELIN)

1064

156,225 156,225 S

RESTRICTED (RAJOITETTU)

1065

156,275 156,275 S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

1066

156,325 156,325 S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

1078

156,925 156,925 S

SHIP-SHIP (ALUSTEN VÄLINEN)

1079

156,975 156,975 S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

1080

157,025 157,025 S

COMMERCIAL (KAUPALLINEN)

1083

157,175 157,175 S

RESTRICTED (RAJOITETTU)

1084

157,225 157,225 S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

1085

157,275 157,275 S

CANADIAN CG (KANADAN

RANNIKKOVARTIOSTO)

1086

157,325 157,325 S

PORT OPS (SATAMATOIMI)

2019

--

161,550 R

PORT OPS (SATAMATOIMI)

VAIN VASTAANOTTO

2020

--

161,600 R

PORT OPS (SATAMATOIMI)

VAIN VASTAANOTTO

2023

--

161,750 R

SAFETY (TURVALLISUUS)

VAIN VASTAANOTTO

2026

--

161,900 R

PORT OPS (SATAMATOIMI)

VAIN VASTAANOTTO

2078

--

161,525 R

PORT OPS (SATAMATOIMI)

VAIN VASTAANOTTO

2079

--

161,575 R

PORT OPS (SATAMATOIMI)

VAIN VASTAANOTTO

2086

--

161,925 R

PORT OPS (SATAMATOIMI)

VAIN VASTAANOTTO

Kanadan sääkanavat

Kanavan tunnistenumero
WX1

Lähetystaajuudet (MHz)

Alukselta

Rannikkoradioasemalta

--

162,550

WX2

--

162,400

WX3

--

162,475

S/D/R R R R

Kanavan nimi CANADA WX CANADA WX CANADA WX

Rajoitukset Vain vastaanotto Vain vastaanotto Vain vastaanotto

Kanavataulukot | Link-9-käyttöopas

| 71

11 Mittapiirustukset Kiinteä VHF-radio Link-9

155.9mm [6.14"]
163.4mm [6.43"]

155.9mm [6.14"]
163.4mm [6.43"]
42.8mm [1.68"]
107.2mm [4.22"]
123.3mm [4.85"]
69.7mm [2.74"]

232.8mm [9.17"]
208.3mm [8.20"]
64.1mm [2.53"]

217.2mm [8.55"]

8mm 7"]

3mm

59.0mm

78.2mm

0"]

[2.32"]

[3.08"]

2mm 5"]
72 |

53.5mm [2.11"]
Mittapiirustukset | Link-9-käyttöopas

42.8mm [1.68"]
107.2mm [4.22"]
123.3mm [4.85"]
69.7mm [2.74"]
79.5mm [3.13"]

Link-9-mikrofoni

29.9mm [1.18"]

59.9mm [2.36"]

88.5mm [3.49"]

Mittapiirustukset | Link-9-käyttöopas

| 73

12 NMEA 2000 -yhteensopiva PGN-luettelo PGN Kuvaus

RX TX

59392 ISO-kuittaus

··

59904 ISO-pyyntö

··

60928 ISO-osoitevaatimus

··

126208 NMEA ­ ryhmätoiminto

··

126464 PGN-luettelo

·

126993 Heartbeat

·

126996 Tuotetiedot

··

126998 Määritystiedot

·

127258 Eranto

·

129026 COG ja SOG: nopea päivitys

·

129029 GNSS-sijaintitiedot

·

129044 Päivämäärä

·

129540 GNSS-satelliitit näkyvissä129799 Radion taajuus/tila/teho

·

129808 DSC-soittotiedot

·

129283 Reittivirhe

·

129284 Navigointitiedot

·

130074 Reitti- ja WP-palvelu ­ WP-luettelo ­ WP-nimi

·

ja -sijainti

127233 MOB-tiedot

·

129038 AIS-luokan A sijaintiraportti

·

129039 AIS-luokan B sijaintiraportti

·

129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti

·

129041 AIS-navigointiraportin (AtoN) ohjeet

·

129793 AIS UTC- ja päiväysraportti

·

129794 AIS-luokan A staattiset ja matkakohtaiset

·

tiedot

129797 AIS - lähetetty binaariviesti

·

129798 AIS SAR ­ ilma-aluksen sijaintiraportti

·

129801 AIS-turvallisuusilmoitus

·

129802 AIS-turvallisuusilmoituksen lähetys

·

129809 AIS-luokan B staattisten CS-tietojen raportti,

·

osa A

129810 AIS-luokan B staattisten CS-tietojen raportti,

·

osa B

74 |

NMEA 2000 -yhteensopiva PGN-luettelo | Link-9-käyttöopas

130845 Parametrin käsittely 130850 Tapahtumakomento 130851 Tapahtumavastaus
) Vain, jos GPS-lähde = INTERNAL (sisäinen)

·· ·
·

NMEA 2000 -yhteensopiva PGN-luettelo | Link-9-käyttöopas

| 75

*988-12102-001*


Adobe PDF Library 15.0 Adobe InDesign CC 13.1 (Windows)

Search Any Device: