เครื่องฟอกอากาศ อีเลคโทรลักซ์

เทคโนโลยีตัวกรอง 360 องศา. กรองละเอียดด้วยแผ่น กรอง 5 ขั้น ตอน. ช่ว ยยับยั้งกลิ่นไม่พ ึงประสงค์และช่ว ยยับยั้งฝุ่น. ได้เล็กสุด ถึง PM 1.0 พร้อ มป้อ ...

PDF เครื่องฟอกอากาศอีเลคโทรลักซ์ Swedish thinking. Better living.

เครื่องฟอกอากาศอีเลคโทรลักซ์ Swedish thinking. Better living. ใส่ใจทุกลมหายใจ

ดาวน์โหลด โบรชัวร์เครื่องใช้ไฟฟ้า | Electrolux Thailand

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 16 Pages, 3.51MB

Document DEVICE REPORTairpure-catalogue-a5-05-20052021
Swedish thinking. Better living.

 
 

Pure A9
  3  AirSurround 
 (CADR) 688 ../. : PA91-606DG, PA91-606GY 472 ../. : PA91-406DG, PA91-406GY

 WiFi 


 

 360 
 5 
  PM 1.0 
 

 2020

Electrolux Wellbeing

 

Pre-filter Anti bacterial HEPA13 Activated

coating

carbon

Ionizer

Well Series
  
 (CADR) 320 ../. : WA71-305DG, WA51-305WT
 5 
 450,000 /* **
 TVOC
  PM 1.0
 
 
* Ionizer Suzhou Electronic Product Testing Institute Co., Ltd. ** CADR ECARF Institute GmbH, Guangdong Detection Center of Microbiology Escherichia coli > 99.99%; Staphylococcus aureus > 99.99% Serratia marcescens > 99.99%; Legionella pneumophila > 99.99%, SGS-CSTC Standards Technical
Services (Shanghai) Co., Ltd.

 
 WiFi 

 2021  2021

 

 5 

Mesh

Anti bacterial

pre-filter

coating

HEPA13

Activated carbon

Ionizer

 
   

   

 

 PM2.5  99.98%*

   92%**

 
  

*  GTT Laboratory .. 2563 GB/T14295-2008 **  Azure Wind .. 2563 BG/T18801-2015

 
 Kvadrat   
* 

 Nordic Forest Kit EKITW1

 Soft Birch Kit EKITW2

Electrolux Wellbeing

Flow Series
 UV-C SAR-CoV2 Covid-19
 (CADR) 390 ../. : FA41-403BL 177 ../. : FA31-203BL
 360 
 
LED Touch Screen 
 5 
 UV-C SAR-CoV2 ( Covid-19) *
*  Guangdong Detection Center of Microbiology Escherichia coli > 99.99%;
Staphylococcus aureus > 99.99% Serratia marcescens > 99.99%; Legionella pneumophila > 99.99%; H1N1 99.92% (1min)
*  UV-C (Electrical and Electronics Institute), FA41-403BL UV-C 3  FA31-203BL UV-C 12 

 PM 1.0
 9 
( FA41-403BL)

 5 

Pre-filter

Anti bacterial coating

HEPA13

Activated carbon

UV-C

 
  

 
 

 
 PM2.5  99.98%*

 
   92%**

 
SAR-CoV2
*** ( Covid-19)

*  GTT Laboratory .. 2563 GB/T14295-2008 **  Azure Wind .. 2563 BG/T18801-2015 *** Guangdong Detection Center of Microbiology Escherichia coli> 99.99%;
Staphylococcus aureus>99.99% Serratia marcescens>99.99%; Legionella pneumophila>99.99%; H1N1 99.92% (1min)
 UV-C (Electrical and Electronics Institute), FA41-403BL UV-C 3  FA31-203BL UV-C 12 

Flow Series
 
 (CADR) 415 ../. : FA41-402GY 203 ../. : FA31-202GY
 360 
 
LED Touch Screen 
 4 

Pre-filter Anti bacterial HEPA13 coating
   

Activated carbon
 

 PM 1.0
 9 
( FA41-402GY)


Adobe PDF Library 15.0 Adobe InDesign 16.0 (Macintosh)

Search Any Device: