Produktdatablad

SARTANO - Flexstrip med LED og fjernbetjening 5m

Lyslister, LED strips og LED bånd, Se det store udvalg her

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 3 Pages, 2.00MB

Document DEVICE REPORT19731 produktdatablad
Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke SARTANO

Leverandørens adresse: Indkøb gr 40-69, Gammel Højmevej, DK

Modelidentifikation: 19731 FLEXSTRIP HVID 5M IP65 FJ.BETJ.

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:
Lyskildetype (eller anden elektrisk komponent) Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): Farveindstillelig lyskilde: Højluminanslysskilde: Blændingsafskærmning:
Parametre
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal Nyttelysstrøm (use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360º), i en bred kegle (120º) eller i en smal kegle (90º)
Tændt tilstand (Ptændt), udtrykt i W
Netværksstandbyeffekt (Pnet), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal

LED SMD2835

Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):

NMLS

Tilsluttet lyskilde (CLS):

Nej

Kolbe:

Nej

Nej

Dæmpbar:

Produktparametre

Værdi

Parametre

Generelle produktparametre:

9

Energieffektivitets-

klasse

882 i Bred kegle (120°)
8,4 -

Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K
Standbytilstand (Psb), udtrykt i W og afrundet til anden decimal
Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles

DLS
Nej -
Nej Værdi
F 3 416
0,00 90

Side 1 / 3

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)

Højde Bredde Dybde

5 10 5 000

Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning

Angivelse af ækvivalent effekt(a)

-

Hvis ja, ækvivalent

effekt (W)

Farvekoordinater (x og y)

Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder:

Maksimal lysstyrke (cd)

-

Spredningsvinkel i

grader eller inter-

vallet af sprednings-

vinkler, der kan væl-

ges

Parametre for LED- og OLED-lyskilder:

R9farvegengivelsesindeksværdi

-

Overlevelsesfaktor

Lysstrømsvedligeholdelsesfak-

0,10

tor

(a)'-' : ikke relevant (b)'-' : ikke relevant

Se billede på sidste side
0,414 0,402 120
0,99

Side 2 / 3

Side 3 / 3


Apache FOP Version 2.3 Apache FOP Version 2.3

Search Any Device: